Cała treść

System Red Light czuwa nad przejściami w Ostrołęce

W Ostrołęce rozpoczął pracę system obserwujący zachowania kierowców wobec nakazów sygnalizacji świetlnej na ulicy Traugutta. Rejestruje on wszystkie przekroczenia związane z przejeżdżaniem na czerwonym świetle. Ze względu na bezpieczeństwo pieszych uczestników ruchu system monitoruje przejścia dla pieszych w okolicach kilku ostrołęckich szkół. W ubiegłym roku władze Miasta Ostrołęki nawiązały współpracę z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów w zakresie wdrażania nowoczesnych rozwiązań w obszarze Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Ścisła współpraca z Instytutem  zaowocowała  wskazaniem Ostrołęki, jako jednego z miast liderów do wdrożenia  programu naukowego „Wykonanie prac naukowo-badawczych w ramach projektu Inteligentny System Kompleksowej Identyfikacji Pojazdów –ISKIP”, którego celem jest instalacja na terenie Ostrołęki systemów mających na celu poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem  bezpieczeństwa pieszych. Po gruntownej analizie stanu zagrożenia oraz możliwości technicznych, podjęto decyzję o budowie systemu tzw. REDLIGHT na skrzyżowaniach ulic Bogusławskiego Traugutta, Mostowej oraz  ul. Traugutta i Witosa. Należy wskazać, że w toku analizy brano pod uwagę lokalizacje w pobliżu skrzyżowań szkół, instytucji i natężenia ruchu pieszych a także natężenia ruchu pojazdów. Instytut Badawczy Dróg i Mostów partycypował w kosztach budowy wskazanego systemu, a ponadto przez pięć kolejnych lat będzie ponosił koszty konserwacji, naprawy i prawidłowego funkcjonowania aparatury. W styczniu 2013 roku rozpoczęto testowanie nowoczesnego systemu .
W przeciągu 3 tygodniowego testowania na wskazanych skrzyżowaniach zarejestrowano około 500 wykroczeń, polegających na wjechaniu na skrzyżowanie na czerwonym świetle. Należy w tym miejscu przypomnieć, że ta kategoria wykroczeń jest jedną z najbardziej niebezpiecznych i generujących największą ilość kolizji i wypadków, w których tracą życie zarówno piesi uczestnicy ruchu drogowego jak również  osoby poruszające się pojazdami. System po przeprowadzeniu testów, będzie  stanowił doskonałe narzędzie  prewencyjne, chroniące życie i zdrowie  mieszkańców Ostrołęki – w szczególności uczniów okolicznych szkół,  ale także innych uczestników ruchu drogowego.
Miasto planuje dalszą współpracę z Instytutem Badawczym Dróg i Mostów w  zakresie  kontynuowania prac naukowo-badawczych na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym (w tym w  bezpośrednim sąsiedztwie ostrołęckich szkół).
Władze miasta są przekonane, że wskazany system, jak dowodzą tego doświadczenia innych miast, w sposób zdecydowany poprawi bezpieczeństwo i wpłynie na  zwiększenie ochrony życia i zdrowia mieszkańców Ostrołęki oraz osób użytkujących  lokalne drogi.
Niemniej istotnym  elementem działania wskazanego systemu jest możliwość gromadzenia bieżących informacji na temat natężenia ruchu drogowego na terenie Ostrołęki. Innowacyjność systemu pozwala zmierzyć natężenie ruchu drogowego w rozbiciu analitycznym na pojazdy ciężarowe, osobowe i dostawcze, jak również ustalić w jakich porach dnia i nocy natężenie ruchu jest największe i najmniejsze. System  dokonuje analizy ruchu w rozróżnieniu na pojazdy zarejestrowane na terenie Polski i poza granicami naszego kraju oraz ma wiele innych możliwości, które pozwolą na rzetelną analizę ruchu na terenie Ostrołęki, a także będą przydatne dla innych miejskich instytucji.

(Źródło: Urząd Miasta Ostrołęki)