Cała treść

Fundusze Europejskie 2014-2020

‘’To nie efekt taktyki ostatniej nocy, ale strategii ostatnich pięciu lat’’ – premier Donald Tusk ocenił wyniki negocjacji w Brukseli. Polska pozostaje największym beneficjentem polityki spójności na lata 2014-2020. Otrzyma 72,9 mld euro. O tym, jak Polska zainwestuje te środki, mówiła minister rozwoju regionalnego Elżbieta Bieńkowska podczas wspólnej konferencji z premierem oraz wiceministrem spraw zagranicznych Piotrem Serafinem. Wieloletnie przygotowania do negocjacji okazały się zdaniem premiera kluczem do sukcesu Polski podczas niedawnego szczytu Unii Europejskiej w Brukseli.
Duży budżet dla Polski uwarunkowany był m.in. skutecznym zagospodarowaniem środków z perspektywy 2007-2013 i to się udało. Donald Tusk dodał, że za tym negocjacyjnym sukcesem stała również minister Elżbieta Bieńkowska, która sprawuje nadzór na funduszami unijnymi. ‘’W ciągu ostatniego roku przekonywała pozostałe państwa członkowskie, że polityka spójności przynosi korzyści wszystkim i powinna pozostać głównym narzędziem inwestowania w Europie. Polski język opisujący tę politykę, stał się powszechnie obowiązującym w UE. Polityka spójności stała się synonimem motoru rozwoju, czego doskonałym przykładem jest nasz kraj’’ – podkreślił.
Minister Elżbieta Bieńkowska zaprezentowała najważniejsze dziedziny, które otrzymają wsparcie z kolejnej puli Funduszy Europejskich. ‘’Stawiamy na innowacje, współpracę przedsiębiorców i nauki, a także transport przyjazny środowisku – informowała.’’ Podkreśliła, że na ostatnim szczycie zapadły również inne ważne decyzje. ‘’Utrzymany został wysoki, 85 proc. poziom dofinansowania unijnych projektów. Druga kluczowa kwestia, którą udało się wynegocjować to kwalifikowalność VAT. Szacujemy, że dzięki temu beneficjenci zaoszczędzą łącznie ok. 18 mld euro.
Wiceszef MSZ Piotr Serafin zaznaczył, że wynegocjowane 441 mld zł liczone było wg cen stałych z 2011 roku. ‘’Przeliczając budżet dla Polski wg cen bieżących oznacza, że otrzymaliśmy blisko 500 mld zł na politykę spójności i Wspólną Politykę Rolną do 2020.’’

(Źródło: MRR)