Cała treść

VII Konferencja Naukowo-Techniczna Miasto i Transport 2013

25 kwietnia b.r. w Warszawie odbędzie się VII konferencja Naukowo-Techniczna Miasto i Transport 2013. Tematem przewodnim tegorocznej konferencji będzie „Zarządzanie popytem na transport”. Patronat honorowy nad imprezą objęli Hanna Gronkiewicz Waltz – Prezydent m.st. Warszawy oraz Jan Szmidt – JM Rektor Politechniki Warszawskiej. Autorami 9 referatów będą przedstawiciele nauki, pracownicy samorządów, biur projektowych oraz organizacji pozarządowych. Zróżnicowany dobór prelegentów umożliwi szerokie spojrzenie na problematykę planowania i projektowania miejskich systemów transportowych, zarówno przez pryzmat racjonalizacji zagospodarowania przestrzennego jak i konkretnych działań inżynierskich o charakterze inwestycyjnym i organizacyjnym, skierowanych do różnych grup użytkowników systemu transportowego. W trakcie konferencji po raz drugi zostaną także wręczone nagrody Miasto i Transport za osiągnięcia w dziedzinie transportu miejskiego w Warszawie. Wydarzeniem szczególnym tegorocznej konferencji będą obchody jubileuszu Profesora Wojciecha Suchorzewskiego.
Konferencja jest skierowana do szerokiego grona odbiorców: pracowników i studentów wyższych uczelni, samorządowców i pracowników samorządów, projektantów, organizatorów transportu i przedstawicieli organizacji pozarządowych. Udział w konferencji jest bezpłatny. Więcej informacji na temat wydarzenia tutaj.

(Źródło: Politechnika Warszawska)