Cała treść

Wschodnia obwodnica Wrocławia otwarta dla kierowców

Kierowcy mogą już przejechać odcinkiem wschodniej obwodnicy Wrocławia. Oddany do ruchu został fragment łącznika autostrady A4 z drogą ekspresową S8 – wartość tego odcinka to prawie 350 mln zł, z czego 162 mln zł ze środków unijnych. Co nowego dla kierowców?

  • 3 mosty nad Oławą i Odrą (o długości 102,120 i 286 m),
  • 2 estakady nad terenami zalewowymi (o długości 614 m i  532 m),
  • 14-metrowy wiadukt drogowy nad ul. Odrzańską w Łanach,
  • 15 przejść dla zwierząt  na całym realizowanym odcinku drogi,
  • przebudowa starej i budowa nowej infrastruktury technicznej (wodociągu, gazociągu, kanalizacji deszczowej, sanitarnej, sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej),
  • ciągi piesze i ścieżki rowerowe wzdłuż całej trasy,
  • dwupoziomowe skrzyżowanie pomiędzy drogą krajową 94 a powstającą drogą wojewódzką.

Budowa rozpoczęła się w czerwcu 2009 roku. Obejmuje budowę w sumie 38 km dróg wojewódzkich oraz wielu obiektów inżynieryjnych.

 

(Źródło: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów)