Cała treść

Pociągi mają jeździć coraz szybciej. W tym roku na modernizację linii kolejowych PKP PLK przeznaczy 6-7 mld zł

Pociągi będą jeździć coraz szybciej, ale za to po mniejszej ilości linii. PKP Polskie Linie Kolejowe informują, że w 2012 r. wzrosła średnia prędkość na 1400 km tras, ale równocześnie planują czasowe zamknięcie ok. 2 tys. km linii. Modernizacja dotyczy nie tylko najważniejszych magistrali łączących duże miasta, ale i linii lokalnych, na których PKP Polskie Linie Kolejowe przywracają prędkość maksymalną na poziomie 90-120 km/h.‘’Jeszcze pasażerowie nie mają wyraźnego odczucia poprawy, natomiast są takie relacje, chociażby między Warszawą a Gdynią, gdzie jedziemy w krótszym czasie, około 4,5 godziny, między Warszawą a Poznaniem 2:28. To są bardzo atrakcyjne czasy przejazdu i one będą dalej skracane’’ – mówi Robert Kuczyński, dyrektor projektu ds. komunikacji i planowania strategicznego PKP PLK.
W tym roku spółka chce wydać 6-7 mld zł na modernizację torów kolejowych. Będzie to nowy rekord, bo w najlepszym do tej pory ubiegłym roku wydała ponad 4 mld złotych. Pieniądze pochodzą ze środków unijnych, samorządowych i budżetowych.
‘’Koncentrujemy się zarówno na liniach łączących największe ośrodki w kraju, jak i na liniach regionalnych, na których podniesienie parametrów technicznych umożliwi nam poprawę obsługi ruchu lokalnego i regionalnego’’ – dodaje Kuczyński.
I podkreśla, że nie tylko od PKP PLK zależy, ile pieniędzy i jak szybko zostanie wydanych. Wpływ na to mają także wykonawcy oraz pogoda. Problemem jest między innymi to, że zastój w inwestycjach spowodował osłabienie rynku wykonawców. Jednak według Kuczyńskiego nie ulega wątpliwości, że ogólnie tempo modernizacji torów rośnie, a ubiegły rok był przełomowy.
‘’Tempo wydatkowania środków zależy z jednej strony od procesów administracyjnych, które są  bardzo rozbudowane w procesie inwestycyjnym. Z drugiej strony zależy od tego, w jaki sposób wykonawcy są w stanie szybko te pieniądze, mówiąc kolokwialnie przerabiać” – uważa Robert Kuczyński.
Modernizacja obejmuje cały kraj i różnego rodzaju linie kolejowe. Do prędkości 160-200 km/h przystosowywane są największe magistrale: Warszawa – Gdynia, Warszawa – Katowice, Warszawa – Kraków, jak również Kraków – Rzeszów, Kraków – Katowice oraz Wrocław – Poznań. Na liniach lokalnych trwa z kolei przywracanie parametrów konstrukcyjnych, czyli w zależności od ukształtowania terenu maksymalnej prędkości od 90 do 120 km/h.
‘’Taka poprawa warunków eksploatacyjnych pozwala organizatorom transportu uruchamiać dodatkowe pociągi, poprawiać obsługę transportową danego rejonu’’ – podkreśla dyrektor w PKP PLK. Dodaje, że ważnym elementem modernizacji są inwestycje w linie między miastami a lotniskami. W ubiegłym roku powstały linie do lotnisk w Warszawie oraz Lublinie. W planach jest modernizacja trasy do portu lotniczego w Krakowie oraz budowa połączeń Katowic z lotniskiem w Pyrzowicach oraz Olsztyna z Szymanami.
Po remontach możliwe budowy nowych tras
Równocześnie z modernizacją i budową nowych linii PKP PLK planuje czasowe wyłączenie z użytkowania nawet 2 tys. km tras kolejowych. Oznacza to, że łączna długość sieci zarządzanej przez spółkę spadnie do ok. 17 tys. km. W 1990 r. w użyciu było ok. 24 tys. km. Jednak jak wynika z danych PKP PLK, 90 proc. ruchu kolejowego odbywa się po 12 tys. km linii. Przedstawiciele spółki zapewniają, że czasowo wyłączane trasy zostały dokładnie przeanalizowane. W przypadku takiej konieczności możliwe będzie ich przywrócenie do użytkowania.
Kuczyński podkreśla, że PKP PLK musi nadrabiać dwudziestoletnie zaległości w utrzymaniu infrastruktury kolejowej. Ponieważ liczba pasażerów ciągle rośnie – w 2012 r. o 3,5 proc. – a dziennie na tory wyjeżdża ponad 4 tys. pociągów pasażerskich, nie wszystkie prace mogą być prowadzone równocześnie.
‘’Pamiętajmy, że ilość prac modernizacyjnych musi być też w jakiś sposób ograniczona, ponieważ więcej prac oznacza większe utrudnienia dla pasażerów i mniej pociągów. Zatem musimy wypracować pewien  bilans niedogodności i ilości prowadzonych prac, żeby nie zdestabilizować przewozów kolejowych w Polsce’’ – mówi dyrektor w spółce.
Firma chce przede wszystkim poprawiać wykorzystanie już istniejącej sieci. Nie wyklucza jednak, że po zakończeniu obecnego planu inwestycyjnego w 2020 r. rozpocznie nowe projekty. Kuczyński wylicza, że do tego czasu spółka chce m.in. zmodernizować połączenie do Lublina, linie z Poznania do Wrocławia i Szczecina oraz przeprowadzić program poprawy połączeń regionalnych.

(Źródło: Agencja Informacyjna Newseria)