Cała treść

KE opublikowała wytyczne dla wdrożeń miejskich systemów ITS

W celu rozpowszechnienia wdrożeń systemów ITS, Komisja Europejska opublikowała wytyczne w zakresie wdrożeń w trzech obszarach: informacja dla podróżnych, zarządzanie ruchem (w tym logistyka miejska) oraz płatności elektroniczne. W 2010 r. Komisja Europejska utworzyła wraz z władzami lokalnymi i ich głównymi partnerami,  grupę ekspercką w zakresie miejskich systemów ITS. W ciągu 24 miesięcy powstały dokumenty w wymienionych wyżej obszarach. Więcej informacji tutaj.

(Źródło: ELTIS)