Cała treść

Konferencja nt. bezpieczeństwa w Senacie

W dniu 18 lutego 2013 roku w Senacie RP odbyła się konferencja „Wpływ przepisów technicznych i utrzymania dróg na bezpieczeństwo ruchu drogowego”. Konferencja została zorganizowana przez Panią Poseł Beatę Bublewicz, Przewodniczącą Parlamentarnego Zespołu ds. Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
W spotkaniu wzięli m.in. udział przedstawiciele Instytutu Transportu Samochodowego: prof. dr hab. inż. Ryszard Krystek, Z-ca Dyrektora ds. Naukowych oraz Pani Maria Dąbrowska-Loranc z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ITS.
Celem konferencji było przedstawienie obecnie obowiązujących przepisów w Polsce i uwypuklenie ich mankamentów, a także dyskusja na temat koniecznych zmian. Zwrócono uwagę na potrzebę określenia jednoznacznych kompetencji w zakresie zarządzania drogami, spójnych przepisów dotyczących audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak również wytycznych podczas projektowania i oznakowania dróg. Przedstawiono również przykłady przepisów z Norwegii i Szwecji.
Pani Poseł Bublewicz, podsumowując konferencję, zapowiedziała powołanie grupy roboczej ds. propozycji zmian legislacyjnych w zakresie dróg przy Parlamentarnym Zespole BRD, co stworzy warunki do wprowadzenia niezbędnych zmian w krótkim czasie.

(Źródło: Instytut Transportu Samochodowego)