Cała treść

Samorząd. Polityka regionalna podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego

W dniach 13 – 15 maja br. w Katowicach odbędzie się Europejski Kongres Gospodarczy. Poza wiodącymi nurtami tematycznymi związanymi ze wzrostem gospodarczym, przyszłością strefy euro, globalizacją, polityką energetyczno-klimatyczną czy rolą Europy Centralnej, podczas V Europejskiego Kongresu Gospodarczego nie zabraknie także najistotniejszych kwestii dla samorządów i polityki regionalnej.
Podczas debat i spotkań, jakie będą miały miejsce podczas kongresu poruszane będą tematy dotyczące m.in. metropolii i ich rosnącego znaczenia w świecie oraz finansowania ich rozwoju, a także polityki miejskiej w Polsce i w Europie.
Komisja Europejska zapowiada, że większe pieniądze z przyszłego budżetu zostaną przeznaczone na innowacyjne inwestycje. To szansa na rozwój regionów, które postawią na inteligentne specjalizacje. Eksperci i goście uczestniczący w kongresie przedstawią dobre praktyki. Opowiedzą także o modelu inteligentnego miasta (smart city) w różnych dziedzinach jego funkcjonowania (kultura, media, transport, informacja, technologie komunikacyjne).
Ukoronowaniem trwającej trzy dni imprezy, podobnie jak przed rokiem, będzie rozdanie nagród w konkursie: Top Inwestycje Komunalne 2013. Podczas gali nagrodzonych zostanie 10 najbardziej prorozwojowych inwestycji komunalnych z całej Polski. Wybrane i nagrodzone będą również inwestycje komercyjne – nowa nagroda nosi tytuł: Top Inwestycje Komercyjne w Przestrzeni Miejskiej.
Tematy dotyczące samorządu i polityki regionalnej jakie będą poruszane podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego to:

  • Metropolie centrami wzrostu;
  • Finanse samorządów;
  • Inwestycje komunalne;
  • Partnerstwo publiczno-prywatne. Stary model, nowe doświadczenia;
  • Inwestycje komercyjne w przestrzeni miejskiej;
  • Wodociągi i kanalizacja;
  • Gospodarka odpadami;
  • Inteligentne specjalizacje szansą rozwoju regionów
  • Inteligentne miasta;
  • Nowa perspektywa finansowa UE – wyzwania dla samorządów.

 

(Źródło: Grupa PTWP SA)