Cała treść

Nabór ekspertów do programu ramowego HORYZONT 2020

NCBiR i MNiSW zachęcają do zgłaszania kandydatur na ekspertów do grup doradczych programu Horyzont 2020. Udział najlepszych polskich naukowców w tych gremiach zwiększy wpływ naszego kraju na przebieg organizowanych w ramach programu konkursów już na wczesnym etapie ich kształtowania. Unia Europejska prowadzi intensywne prace nad przygotowaniem nowego programu ramowego  Horyzont 2020.
Horyzont 2020 to pierwsza inicjatywa skupiająca wszystkie unijne nakłady na badania naukowe i innowacje,  obejmująca zadania realizowane dotychczas w ramach 7 Programu Ramowego UE, priorytety  Programu Ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji oraz Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii. Budżet programu planowany jest na poziomie 80 mld euro. Komisja Europejska rozpoczęła poszukiwania ekspertów z różnych obszarów wiedzy, którzy wezmą udział w przygotowaniu szczegółowych wytycznych dla badań realizowanych w ramach ww. programu, jako członkowie tzw. grup doradczych. Grupy doradcze zostaną utworzone w obszarach tematycznych obejmujących kwestie szczególnie istotne dla obywateli UE. Wybrani eksperci rozpoczną prace wiosną tego roku, aby wziąć udział w przygotowaniu konkursów, których ogłoszenie planuje się na koniec bieżącego roku. Ogłoszony przez KE nabór ekspertów do grup doradczych ma charakter ciągły, jednak tylko kandydatury zgłoszone do 6 marca 2013 r., do godz. 17:00 będą brane pod uwagę przy powoływania pierwszych grup doradczych. Szczegółowe informacje dotyczące naboru ekspertów (wraz z krótkim formularzem do wypełnienia) dostępne są tutaj.

(Źródło: Instytut Badawczy Dróg i Mostów)