Cała treść

Rozwiązania KZŁ dla ITS Bydgoszcz

Tablica zbiorcza KZŁ wdrożona w ramach tzw. małego ITSu w Bydgoszczy

Kolejowe Zakłady Łączności sp. z o.o. z Bydgoszczy właśnie podpisały umowę z generalnym wykonawcą ITS Bydgoszcz (Sprint S.A.) na dostawę i wdrożenie elementów inteligentnego systemu transportu w Bydgoszczy. W ramach zleconych zadań KZŁ dostarczą kompletny system parkingowy składający się m.in. z ponad 100 najnowszych parkomatów LOCOMAT P700s, system naprowadzania na wolne miejsca parkingowe wraz z tablicami zmiennej treści oraz wyposażenie centrum nadzoru. Ponadto bydgoski producent zainstaluje sieć automatów biletowych wraz z systemem zarządzania i ponad sto tablic przystankowych dynamicznej informacji pasażerskiej.
Realizacja kontraktu doskonale wpisuje się w strategię rozwoju spółki i dywersyfikację rynku w kierunku pozakolejowym. Zarząd Spółki, a także nowy właściciel – PKP Informatyka sp. z o.o. liczą na kolejne podobne kontrakty jeszcze w tym roku. Spółka zdradza, że prowadzi następne rozmowy nt dostawy kompletnych elementów ITS w kolejnych lokalizacjach, również poza granicami Polski.

(Źródło: Kolejowe Zakłady Łączności Sp. z o.o.)