Cała treść

Jaka powinna być Innowacyjna Warszawa po 2014 r. ?

W latach 2014-20 do Polski z unijnego budżetu trafi ponad 300 mld zł. Lwia cześć tych środków powinna zostać przeznaczona na wspieranie rozwoju nowoczesnej gospodarki. O tym, jak miasto może wspierać innowacyjne rozwiązania, będzie można porozmawiać  28 lutego w Centrum Przedsiębiorczości Smolna, w którym odbędzie się debata ‘’Kierunki rozwoju m. st. Warszawy wobec perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2014-2020’’.Podczas debaty Warszawa Innowacyjna obok stołecznego samorządu do zabrania głosu zaproszeni zostali przedstawiciele środowisk badawczo-naukowych, biznesu oraz mediów. Spotkanie rozpocznie się o godz. 18.00 w powstającym stołecznym Centrum Przedsiębiorczości Smolna (ul. Smolna 4, wjazd od Kruczkowskiego). Debatę poprowadzi Dariusz Rosiak.
Pierwsze z serii spotkań poświęconych temu, jakie są najważniejsze z punktu widzenia warszawiaków kierunki dalszego rozwoju miasta, odbyło się 31 stycznia. W praskim Centrum Promocji Kultury dyskutowano na temat ram społecznych, jakie muszą być uwzględnione przy planowaniu kolejnych miejskich przedsięwzięć. Kolejne z czterech spotkań, poświęcone Warszawie Zrównoważonej, odbędzie się w kwietniu.

(Źródło:  Urząd m.st. Warszawy)