Cała treść

Seminarium „Transport intermodalny w krajach Grupy Wyszehradzkiej – infrastruktura i inwestycje, logistyka, korytarze transportowe”

Dnia 26 marca 2013 r. w Warszawie odbędzie się seminarium „Transport intermodalny w krajach Grupy Wyszehradzkiej –  infrastruktura i inwestycje, logistyka, korytarze transportowe”, poświęcone tematowi transportu intermodalnego w krajach V4. Seminarium jest organizowane wspólnie przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej i Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, w ramach polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej.
Panele dyskusyjne:

  • Infrastruktura i inwestycje dla transportu intermodalnego w krajach V4 – Jakie są kluczowe inwestycje dla transportu intermodalnego w krajach V4?;
  • Logistyka – Jak planować efektywne łańcuchy transportowe? Jakie są doświadczenia przedsiębiorców w tej dziedzinie?;
  • Korytarze transportowe – stan prac nad tworzeniem korytarzy transportowych; korzyści dla przewoźników.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają tylko koszty dojazdu i noclegu. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie symultaniczne w języku polskim, czeskim, słowackim i węgierskim.

(Źródło: MTBiGM)