« Via Baltica i Via Carpatia, a gospodarka Lubelszczyzny cz. II

Gotowe odcinki Via Carpatia w rejonie Debreczyna