Cała treść

Targi CeBIT szansą na rozwój polskiej branży ICT

‘’Targi CeBIT to idealne miejsce do nawiązania nowych kontaktów biznesowych i znalezienia inwestorów. Dzięki uczestnictwu w nich polskie firmy z branży ICT mogą stać się bardziej konkurencyjne na międzynarodowych rynkach’’ – powiedział wiceminister Dariusz Bogdan podczas konferencji poświęconej partnerstwu strategicznemu Polski w targach CeBIT 2013. Spotkanie odbyło się 25 lutego 2013 r. we Frankfurcie nad Menem.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki podkreślił, że CeBIT to jedno z największych spotkań przedstawicieli sektora teleinformatycznego i gospodarki cyfrowej na świecie. ‘’Przyznanie Polsce statusu kraju partnerskiego to wyróżnienie i dowód uznania zarówno dla potencjału polskiej branży ICT, jak stabilności naszej gospodarki’’ – stwierdził.
Wiceminister Bogdan odniósł się do dobrych wyników polskiego sektora technologii informatycznych. ‘’Wartość polskiego rynku ICT szacujemy na 20 mld euro’’ – powiedział. Zaznaczył także, że wyniki tej branży wpływają na efektywność i innowacyjność pozostałych sektorów produkcyjnych i usługowych.
Obecność w Hanowerze potwierdziło blisko 200 polskich wystawców. Kolejne 100 firm będzie uczestniczyć w tzw. giełdzie kooperacyjnej. 50 delegatów wysyłają również branżowe izby teleinformatyczne.

(Źródło: Ministerstwo Gospodarki)