Cała treść

Międzynarodowe Warsztaty Innowacji Transportowych

W dniu dzisiejszym  w Warszawie rozpoczynają się Międzynarodowe Warsztaty Innowacji Transportowych, obejmują one cykl warsztatów prezentujących dobre praktyki w zakresie poszczególnych obszarów innowacyjności w transporcie prowadzonych przez polskich i zagranicznych specjalistów. Warsztaty są organizowane przez Fundację CATI we współpracy z partnerami naukowo-badawczymi z Europy i Świata.
Warsztaty będą źródłem teoretycznej i praktycznej wiedzy na temat alternatywnych narzędzi służących ocenie popytu na transport, wspierających planowanie i zarządzanie transportem. Uczestnicy uzyskają informacje i przejdą praktyczne szkolenie na temat jednego z najnowocześniejszych zintegrowanych narzędzi prognostycznych. Warsztat pogłębi wiedzę i przyczyni się do zwiększenia możliwości poprawy jakości prognoz popytu na transport dla projektów współfinansowanych z UE.

(Źródło: Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych)