Cała treść

13 Międzynarodowa Konferencja Naukową „Telematyka Systemów Transportowych” TST’13

13 Międzynarodową Konferencję Naukową „Telematyka Systemów Transportowych” TST’13, zaplanowano na 23 – 26 października 2013 roku, z uroczystym rozpoczęciem w Katowicach i kontynuacją w Ustroniu.
Konferencja TST zyskała grono wybitnych uczestników z całej Polski, jak również z zagranicy. Co roku konferencja gości przedstawicieli ministerstw i szczebla samorządowego, referenci pochodzą z najważniejszych krajowych ośrodków związanych z transportem, krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych i akademickich. Około trzecią część uczestników konferencji stanowią goście z zagranicy, co jednoznacznie świadczy o jej rozpoznawalności w Europie.
Konferencja składa się z czterech sesji tematycznych: drogowej, kolejowej, morskiej i lotniczej. Tematyka konferencji odnosi się do takich zagadnień jak: inteligentne systemy transportowe, systemy monitorowania, symulacji, bezpieczeństwa i zarządzania w transporcie, telematyka w logistyce, zarządzaniu kryzysowym i ratownictwie, urządzenia stosowane w pojazdach i urządzenia teletransmisji  oraz wiele innych.
Organizatorzy zachęcają wszystkich do uczestnictwa w konferencji TST’13, nie tylko tych, którzy chcieliby zaprezentować swoje osiągnięcia, ale również osoby chcące dowiedzieć się więcej o najnowszych trendach w dziedzinie inteligentnych systemów transportowych.
Wszystkie informacje znajdują się na stronie konferencyjnej www.tst-conference.org

(Źródło: tst-conference)