Cała treść

Jest chętny do rozbudowy Centralnego Systemu Zarządzania Komunikacją Miejską w Szczecinie

Powstający w Szczecinie system ma być narzędziem pomocnym nie tylko w zarządzaniu komunikacją miejską a także ma ułatwić podróżowanie pasażerom poprzez m.in. dostęp do informacji o funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w czasie rzeczywistym.
W poniedziałek minął czas na składanie ofert na realizację drugiego etapu systemu. Na zaproszenie Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego odpowiedziało konsorcjum firm GMV Innovating Solutions sp. z o. o. i Grupo Mecanica del Vuelo Sistemas SA. Oferta opiewa na kwotę 46 273 266,09 zł brutto.
W tej chwili komisja przetargowa ocenia złożoną ofertę. W ramach drugiego etapu systemu rozbudowany zostanie system dynamicznej informacji pasażerskiej. Elektroniczne tablice informujące o czasie odjazdu autobusu czy tramwaju podawane w czasie rzeczywistym zamontowane zostaną na 80 przystankach – głównie na węzłach przesiadkowych w różnych rejonach miasta m.in. na Placu Kościuszki, Zawadzkiego, Komuny Paryskiej, Wernyhory. Do tej pory takich tablic na terenie Szczecina jest 15. Zostały wybudowane w ramach pierwszego etapu systemu.
Wprowadzony zostanie jednorazowy bilet elektroniczny a wszystkie pojazdy wyposażone będą w kasowniki do obsługi tych biletów. Dodatkowo w każdym autobusie i tramwaju zamontowany będzie automat do sprzedaży biletów z możliwością płatności kartą. Rozbudowany zostanie system monitoringu w pojazdach.
Wartość projektu składającego się z dwóch etapów wynosi ponad 54 miliony złotych, z czego ponad 37 milionów stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Dotychczas w ramach pierwszego etapu systemu poza 15 tablicami dynamicznej informacji pasażerskiej na potrzeby systemu przebudowana została Centrala Ruchu ZDiTM, gdzie została zamontowana specjalna elektroniczna mapa Szczecina. Na mapie dyspozytorzy, dzięki zamontowanym w pojazdach komunikacji miejskiej urządzeń do lokalizacji pojazdu, możliwy jest bieżący monitoring pojazdów komunikacji miejskiej.

(Źródło: Urząd Miasta Szczecin)