Cała treść

Forum Bezpieczeństwa Kolejowego – ludzie, procedury, technika – relacja

W dniach 20 -21 lutego br. w Warszawie, pod honorowym patronatem Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej odbyło się Forum Bezpieczeństwa Kolejowego. Organizatorem tego wydarzenia był Zespół Doradców Gospodarczych TOR, patronat medialny nad imprezą objął Przegląd – ITS.
Podczas trwającego dwa dni forum uczestnicy mieli okazję omówić takie zagadnienia jak np.: rozwiązania techniczne zwiększające bezpieczeństwo, ocena i kontrola poziomu bezpieczeństwa w firmach kolejowych, nowe metody wykrywania i ograniczania zagrożeń  w infrastrukturze kolejowej, zarządzanie bezpieczeństwem i ocena ryzyka w infrastrukturze kolejowej, bezpieczeństwo a technika kolejowa, nowe ramy regulacyjne w IV Pakiecie  Kolejowym.
‘’Do spraw bezpieczeństwa w transporcie kolejowym należy podchodzić rozważnie, ponieważ każdego dnia tysiące pracowników kolei stosuje procedury, których zmiany powinny być dobrze przygotowane i prawidłowo wdrażane’’ – powiedział Podsekretarz Stanu Andrzej Massel podczas otwarcia Forum Bezpieczeństwa Kolejowego.
Wśród działań poprawiających bezpieczeństwo na kolei Wiceminister transportu wymienił  m. in. modernizacje irewitalizacje infrastruktury, zakupy nowego taboru, wymianę rozjazdów, wdrażanie ETCS, program poprawy na przejazdach drogowo-kolejowych  czy  wzmocnienie kompetencji UTK.
Krzysztof Dyl – prezes UTK poruszył podczas swojego wystąpienia takie kwestie jak: dziaiających kontrole, podjęte w Urzędzie w 2012 r. oraz specyfika oceny i kontroli faktycznego poziomu bezpieczeństwa w firmach kolejowych.
‘’Kluczową kategorią bezpieczeństwa na kolei jest zagrożenie, a nie wypadek’’– powiedział prof. Henryk Bałuch z Instytutu Kolejnictwa, który omówił podczas Forum sposoby wykrywania oraz eliminowania uszkodzeń infrastruktury.
Jan Raczyński z PKP Intercity mówił   o nowych ramy regulacyjne w IV pakiecie kolejowym dotyczących kwestii bezpieczeństwa, interoperacyjności oraz certyfikacji, podkreślił także, że wdrożenie IV pakietu kolejowego będzie miało istotny wpływ na kwestie bezpieczeństwa na kolei w całej Europie.
Piotr Skolasiński, ekspert ds. bezpieczeństwa na kolei podkreślił rolę systemów zarządzania bezpieczeństwem (SMS) jako filarów bezpieczeństwa w przedsiębiorstwach kolejowych.
Wśród uczestników forum znaleźli się m. in. : Andrzej Massel, Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Marek Pawlik, Zastępca Dyrektora, Instytut Kolejnictwa, Krzysztof Dyl, Prezes Urzędu Transportu Kolejowego, prof. Henryk Bałuch, Instytut Kolejnictwa, Andrzej Pawłowski, Wiceprezes Zarządu, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Koordynator ds. bezpieczeństwa w Grupie PKP, Jan Raczyński, PKP Intercity, Włodzimierz Kiełczyński, Dyrektor Biura Bezpieczeństwa, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Partnerzy Forum to: Urząd Transportu Kolejowego, Instytut Kolejnictwa, Państwowa Komisja Badania Wypadków Kolejowych, Forum Kolejowe Railway Business Forum, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.CS Szkolenie i Doradztwo Sp. z o.o., Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie.