Cała treść

Ruszają inwestycje w kujawsko – pomorskim

Rozpoczynają się prace związane z budową linii tramwajowej do kampusu UMK, węzła przesiadkowego w alei Solidarności oraz modernizacją pętli przy ulicy Olimpijskiej w Toruniu. Ruszyła też modernizacja i rozbudowa torowiska w Grudziądzu. To możliwe dzięki rozdysponowanym przez Urząd Marszałkowski środkom z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
‘’To pierwsze od dwudziestu lat tak duże inwestycje w infrastrukturę tramwajową w regionie. Pozwolą na wprowadzenie komunikacji tramwajowej na Kujawach i Pomorzu w dwudziesty pierwszy wiek. Dzięki nim poprawia się komfort jazdy, powstają nowe odcinki tras, a pasażerowie będą mogli korzystać z nowoczesnych systemów informacji’’ – mówi marszałek Piotr Całbecki.
Jednym z elementów toruńskiego projektu jest budowa 2,9-kilometrowego odcinka linii tramwajowej do miasteczka uniwersyteckiego. Trasa będzie biegła ulicami Sienkiewicza, Gagarina i Szosą Okrężną. W ramach realizacji przedsięwzięcia powstanie też węzeł przesiadkowy w alei Solidarności oraz przebudowana zostanie pętla przy ulicy Olimpijskiej. Częścią projektu jest również modernizacja 18 wagonów tramwajowych (do tej pory zakończył się remont 12). Przedsięwzięcie zakłada też przebudowę jezdni i przystanków oraz przeprogramowanie i modernizację sygnalizacji świetlnej, co pozwoli na skrócenie czasu jazdy tramwajów nawet o 5 minut. Na toruńskich przystankach tramwajowych pojawią się elektroniczne tablice, które będą informowały o kursach tramwajów oraz ostrzegały przed zagrożeniami.
Wartość całego projektu to ponad 86 milionów złotych. Dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego to ponad 42 miliony złotych. Roboty rozpoczną się w najbliższych dniach. Inwestycja potrwa do czerwca 2014 roku.
W ramach projektu BiT-City władze Torunia zakupią też kilkanaście nowoczesnych tramwajów.
Modernizację sieci tramwajowej prowadzą też władze Grudziądza. W pierwszym etapie remont kapitalny przeszło 6 wysłużonych tramwajów. Kolejny obejmuje modernizację i rozbudowę infrastruktury. Przebudowany zostanie odcinek pomiędzy aleją 23 Stycznia, a pętlą w Tarpnie wraz z trasami kablowymi w ul. Sikorskiego i Sienkiewicza oraz ul. Chełmińska (na odcinku od ul. Włodka do ul. Kraszewskiego), ul. Chełmińska (na odcinku od ul. Kraszewskiego do ul. Południowej) i ul. Konstytucji 3 Maja (od ul. Południowej do pętli Rządz), a także skrzyżowania: ul. Toruńska – ul. Marcinkowskiego oraz ul. Toruńska – Al. 23 Stycznia. Większość odcinków z jednym torem zostanie rozbudowanych do dwutorowych. Modernizacji zostanie też poddana towarzysząca linii tramwajowej infrastruktura, w tym przystanki, jezdnie i chodniki. Projekt zakłada wprowadzenie nowoczesnego systemu informacyjnego oraz zielonej fali dla tramwajów, co pozwoli na skrócenie czasu ich przejazdu.
Dofinansowanie na realizację projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego to 24,6 miliona złotych. Rozpoczęła się już wycinka drzew przy ul. Chełmińskiej. Następnie, od połowy marca, będą prowadzone roboty rozbiórkowe na ul. Chełmińskiej, od ul. Południowej do ul. Kraszewskiego. Realizacja inwestycji potrwa dwa lata.
Dzięki wsparciu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Bydgoszczy powstała nowa linia tramwajowa do dworca głównego PKP. Otwarty w listopadzie 1,75-kilometrowy odcinek trasy prowadzi od skrzyżowania z ulicą Focha ulicami Królowej Jadwigi, Naruszewicza, następnie wybudowanym specjalnie na potrzeby tej inwestycji 70-metrowym wiszącym mostem przez Brdę i dochodzi do ulicy Dworcowej, kierując się w stronę dworca kolejowego i dalej ulicą Zygmunta Augusta do ulicy Rycerskiej. Oprócz budowy torowiska projekt dotyczył też przebudowy ulic i chodników, budowy ścieżek rowerowych i instalacji nowoczesnego systemu informacji pasażerskiej. Wartość inwestycji to prawie 80 milionów złotych, a wsparcie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego wynosi 34 miliony złotych.
To nie wszystkie inwestycje tramwajowe w Bydgoszczy, przygotowywane dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego. W ramach realizacji projektu BiT City, rozpocznie się budowa linii tramwajowej do Fordonu. Projekt BiT-City to duże przedsięwzięcie infrastrukturalne, na realizację którego samorząd województwa otrzymał dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Suma pozyskanego wsparcia to 100 milionów euro.

(Źródło:  Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego)