Cała treść

Aberdeen i Zagrzeb otrzymują nagrody UE w dziedzinie zrównoważonej mobilności

Komisja Europejska ogłosiła laureatów dwóch konkursów z 2012 r.: Europejskiego Tygodnia Mobilności i Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej. Komisarze UE Siim Kallas i Janez Potočnik przedstawili oba zwycięskie miasta na wspólnej uroczystości wręczenia nagród w Théâtre du Vaudeville w Brukseli, która odbyła się 6 marca.
Siim Kallas, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za transport, powiedział: „Aberdeen, zwycięzca tegorocznej edycji konkursu w dziedzinie zrównoważonej mobilności miejskiej, a także inni finaliści tworzą czołówkę w zakresie wdrażania założeń ogólnounijnej inicjatywy promującej uwzględnianie zasady zrównoważonego rozwoju w planowaniu rozwiązań w zakresie mobilności w mieście. Plany dotyczące mobilności w metropoliach opracowywane przez władze miast i gmin mają obecnie decydujące znaczenie dla zwiększenia efektywności i konkurencyjności. Zgodnie z tematem roku 2012 finaliści wykazali silne zaangażowanie obywateli – co jest bardzo ważnym czynnikiem przy odniesieniu długotrwałego sukcesu w planowaniu miejskim”.
Komisarz ds. środowiska Janez Potočnik stwierdził: „Organizując w ramach konkursu Europejskiego Tygodnia Mobilności różne działania promujące zrównoważone i przyjazne dla środowiska rozwiązania w zakresie mobilności, miasta wnoszą realny wkład w tworzenie bardziej zrównoważonej Europy. Takie działania przyczyniają się do uświadamiania i informowania społeczeństw, a co ważniejsze, zachęcają więcej miast i ludzi do stosowania w codziennym życiu zasad zrównoważonego rozwoju”.
Zagrzeb jako laureat Europejskiego Tygodnia Mobilności 2012 jest wschodzącą gwiazdą na polu zrównoważonej mobilności w miastach. Miasto zostało nagrodzone za dobrze zorganizowaną kampanię promującą Tydzień Mobilności w ścisłym powiązaniu z tematem roku 2012 „Podążając we właściwym kierunku” oraz za 62 osobne akcje z udziałem ponad 150 tys. obywateli. W stolicy Chorwacji Europejski Tydzień Mobilności zamienił się w trwającą cały tydzień imprezę. Mieszkańcy miasta mogli uczestniczyć w sesjach miejskiego fitnessu i sesjach edukacyjnych, przejechać się starym tramwajem, odwiedzić rowerowe centra informacyjne i pomóc w przeprojektowaniu publicznych parkingów dla rowerów. Poprawę środowiska, jaką udało się uzyskać podczas tego tygodnia, zmierzono sprawdzając jakość powietrza, poziom natężenia hałasu oraz badając stan zdrowia mieszkańców w specjalnie do tego celu przygotowanych punktach.
Szkockie Aberdeen liczy około 220 tys. mieszkańców, ma silnie rozwinięty przemysł rolniczy, wysokie natężenie ruchu pojazdów ciężarowych, zaś większość mieszkańców przemieszcza się używając w tym celu swoich prywatnych aut. Plan zrównoważonej mobilności w Aberdeen dotyczy celów w dziedzinie społecznej, integracji, bezpieczeństwa, środowiska naturalnego i gospodarki, a szczególny nacisk położono na transport zorganizowany z poszanowaniem zasady zrównoważonego rozwoju. Plan ten powstaje aktualnie w ścisłej współpracy z obywatelami i zainteresowanymi stronami, która obejmuje otwarte warsztaty, badania ankietowe, kampanię informacyjną oraz media społecznościowe i internet (w innowacyjnej formie). Prawie 500 respondentów udzieliło odpowiedzi na pytania w sondażach online, a za pośrednictwem kont na Facebooku i Twitterze obywatele mogli bezpośrednio przyczynić się do powstawania planu.
W walce o nagrodę Europejskiego Tygodnia Mobilności 2012 Zagrzeb wyprzedził dwóch innych finalistów – szwedzkie miasta Gävle i Östersund – i zajął pierwsze miejsce.
Z kolei o nagrodę w konkursie Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej zwyciężyło Aberdeen przed słoweńskim Ljutomerem i francuską Tuluzą.
Nagroda Europejskiego Tygodnia Mobilności jest wyróżnieniem dla władz lokalnych, które zostały uznane za najlepsze w zwiększaniu świadomości publicznej na temat zrównoważonej mobilności i we wdrażaniu środków umożliwiających szybszy rozwój komunikacji miejskiej zgodnej z zasadą zrównoważonego rozwoju. Zwycięskie miasto zostaje wybrane przez niezależny panel ekspertów ds. transportu, którzy oceniają wszystkie dopuszczone wnioski i przygotowują listę ścisłej czołówki obejmującej 10 samorządów, których wyniki oceniono najwyżej. Miasto będące laureatem ma możliwość stworzenia, przy współpracy z profesjonalnym producentem, trzyminutowego filmu promocyjnego na temat swoich osiągnięć. Razem z innymi finalistami konkursu, zwycięzca będzie promowany jako przykład dobrych praktyk. W 2012 r. na konkurs wpłynęło 30 wniosków z 15 krajów.
Coroczna nagroda Plany Zrównoważonej Mobilności Miejskiej trafia do tych miast i regionów, które osiągają doskonałe wyniki w opracowywaniu i wdrażaniu swoich planów zrównoważonej mobilności miejskiej. Plany są tworzone przez władze lokalne i określają rozwiązania mające pomóc w sprostaniu obecnym i przyszłym wyzwaniom związanym z mobilnością w mieście. Tegoroczny konkurs odbywał się pod hasłem „zaangażowanie obywateli i zainteresowanych stron”. Laureat jest wybierany na podstawie przyjętych w konkursie kryteriów oceny i kwalifikowalności. Wyboru dokonuje jury składające się z ekspertów, a nagrodą jest 10 tys. euro na wsparcie lokalnych działań podnoszących świadomość na temat zrównoważonej mobilności miejskiej. W 2012 roku o tę nagrodę walczyło 29 miast z 12 krajów.

(Źródło: Komisja Europejska)