Cała treść

IV Forum Bezpieczeństwa Transportu

7 marca 2013 roku w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego odbyła się czwarta edycja Forum Bezpieczeństwa Transportu pt.: „System automatycznej kontroli prędkości w Polsce – zagrożenia i nadzieje”.
W gronie zaproszonych gości znaleźli się m.in. Wiesław Sikorski – Kancelaria Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, Janusz Kipigroch – Ministerstwo Gospodarki, Marcin Flieger – Główny Inspektorat Transportu Drogowego, Janusz Gallas – Urząd Miasta St. Warszawy, Maciej Wroński – Prezes Towarzystwa Trzeźwości Transportowców, Andrzej Trela – Kancelaria Bezpieczeństwa Rapacki i Wspolnicy, Marek Litwin – Stowarzyszenie ITS Polska, Józef Syc – Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji, a także dyrekcja i pracownicy ITS. Spotkanie otworzył Dyrektor ITS dr inż. Andrzej Wojciechowski, natomiast poprowadził prof. dr hab. inż. Ryszard Krystek, Zastępca Dyrektora ITS ds. Naukowych.
Podczas IV Forum Bezpieczeństwa Transportu przedstawiono następujące prezentacje:

  • “Badania prędkości w Polsce” prof. PK. S. Gaca oraz Mariusz Kieć, PG. K. Jamroz,
  • “Polski system automatycznej kontroli prędkości – zasady działania i pierwsze efekty”, Marcin Flieger, Główny Inspektorat Transportu Drogowego,
  • “Społeczne aspekty wdrożenia systemu automatycznej kontroli prędkości w Polsce”, I. Buttler, ITS.

Cykliczne spotkania, których inicjatorem i organizatorem jest prof. dr hab. inż. Ryszard Krystek, skupiają grono przedstawicieli organizacji rządowych, pozarządowych oraz ekspertów ds. bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz transportu drogowego.
Celem Forum jest zwrócenie uwagi na kluczowe problemy transportu, stąd też cykl spotkań w formie dyskusji, by stworzyć możliwość wymiany wiedzy i doświadczeń osób, instytucji i organizacji statutowo zaangażowanych w tę problematykę.
Spotkania odbywają się co najmniej raz na kwartał, w niewielkim gronie, by zachować możliwość wymiany poglądów kończących się syntezą, przeznaczoną do opublikowania. Audytorium każdego spotkania ma zmienny skład, zależny od problematyki zaplanowanej na daną dyskusję.
Raport z IV Forum Bezpieczeństwa Transportu zostanie opublikowany na stronie Instytutu Transportu Samochodowego w dniu 12 marca 2013 roku.

(Źródło: Instytut Transportu Samochodowego)