Cała treść

Transport publiczny z unijnym dofinansowaniem

Prezydent Andrzej Kosztowniak podpisał 7 marca br. wraz z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego Adamem Struzikiem umowę dofinansowania ze środków unijnych projektu  „Poprawa systemu transportu publicznego w Radomiu poprzez zakup nowego taboru oraz rozbudowę infrastruktury towarzyszącej”.

Całkowita wartość projektu wynosi 11 897 300 zł, z czego pozyskane dofinansowanie stanowi  10 112 705 zł. To oznacza, że z własnych środków miasto wyłoży niespełna 1,8 mln.
A zakupy będą niebagatelne:  w ramach projektu planowany jest zakup 8 autobusów miejskich. Będą to wozy niskopodłogowe, napędzane gazem ziemnym, wyposażone w klimatyzację, monitoring oraz ułatwienia dla osób niepełnosprawnych i niewidomych. Pieniądze te pozwolą także na zakup 12 podświetlanych wiat przystankowych, monitoring 5 najczęściej dewastowanych przystanków oraz remont 15 zatok i 2 pętli autobusowych. W ramach inwestycji zostanie też wybudowany przystanek autobusowy przy ul. Mroza na osiedlu Wólka Klwatecka. Projekt ten realizowany jest w ramach działania 5.1 Transport Miejski z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego. Planowany okres realizacji: 01.04.2013-31.12.2014.

(Źródło: Urząd Miejski w Radomiu)