Cała treść

Zgoda Brukseli dla dużych projektów drogowych

Na przełomie lutego i marca Komisja Europejska potwierdziła unijny wkład dla trzech projektów dotyczących budowy dróg ekspresowych i krajowych finansowanych z Programu Infrastruktura i Środowisko. Łączna wartość inwestycji wynosi blisko 2 mld zł, z czego ponad 1,4 mld zł pochodzi z funduszy Unii Europejskiej. Realizacja projektów przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa oraz skróci czas podróży.
Pierwszą inwestycją z pozytywną decyzją Komisji Europejskiej jest rozbudowa węzła Obwodnicy Trójmiejskiej (droga krajowa S-6) z ulicą Kartuską (droga krajowa S-7) – Węzeł Karczemki w Gdańsku. Głównym celem przedsięwzięcia była poprawa płynności ruchu, skróceniu czasu przejazdu oraz zwiększenie bezpieczeństwa. Wartość całkowita projektu to ponad 262 mln zł, unijna dotacja wynosi 174 mln zł.
Kolejny projekt o wartości ponad 561 mln zł zlokalizowany jest na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Inwestycja o łącznej długości ponad 26 km obejmuje rozbudowę drogi nr 16 Olsztyn – Augustów (z wyłączeniem obwodnicy Ełku) odcinek Barczewo – Borki Wielkie. Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia poprawi się płynność ruchu, skróci czasu przejazdu szczególnie w ruchu tranzytowym i w połączeniach między miastami regionu, a przede wszystkim zwiększy dostępność transportową Warmii i Mazur. Wartość unijnego dofinansowania to 451 mln zł.
Przedsięwzięcie dotyczące budowy drogi ekspresowej S-8 pomiędzy Wrocławiem a Sycowem o długości ponad 47 km jest trzecią inwestycją ze zgodą Komisji Europejskiej. Odcinek ten, wraz z istniejącą obwodnicą Oleśnicy stanowi drogę ekspresową o długości niemal 55 km. Realizacja inwestycji miała na celu stworzenie bezpiecznej trasy, gdzie znacząco zredukuje się liczbę wypadków drogowych i podwyższy komfort jazdy podróżujących. Dużą zaletą projektu jest zwiększenie przepustowości, a co za tym idzie, oszczędności czasu użytkowników oraz polepszenie warunków życia mieszkańców miejscowości zlokalizowanych w sąsiedztwie drogi. Wartość całkowita projektu wyniosła ponad 1,1 mld zł, środki unijne to ponad 800 mln zł.
Do tej pory dla dużych projektów drogowych realizowanych w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Komisja Europejska wydała łącznie 21 pozytywnych decyzji potwierdzających dofinansowanie unijne.

(Źródło: MRR)