Cała treść

Nowy system sterowania ruchem w Brnie

W ramach europejskiego projektu Posse, Brno planuje inwestycje w budowę infrastruktury dla  systemu sterowania ruchem. POSSE jest to trzyletni projekt finansowany przez UE, który skupia się na zarządzaniu ruchem  oraz specyfikacjach i otwartych standardach  ITS.
Około 16 mln euro zostanie przeznaczonych na sterowniki sygnalizacji świetlnej by zapewnić kontrolę ruchu (priorytet na skrzyżowaniach dla pojazdów transportu publicznego, ulepszenie informacji pasażerskiej).
Kolejne 4,5 milionów euro zostanie przeznaczonych na gromadzenie przez centrum sterowania ruchem danych z kilku podsystemów dla celów informacyjnych i egzekucyjnych. Dane będą zbierane z systemów sterowania ruchem w tunelach miasta, przy głównej obwodnicy i obu autostradach, oraz z VMS i systemów zarządzania parkingami. Sto dodatkowych detektorów gromadzenia danych zostanie zainstalowany w mieście (szacunkowy koszt: 1,6 mln euro). Aby zoptymalizować kontrolę ruchu, miasta sieć komunikacyjna (światłowód) również wymaga renowacji i rozbudowy (koszt szacowany na 2,1 mln euro).

(Źródło: ELTIS)