Cała treść

Ostatnia szansa na udział w IV edycji konkursu LIDER ITS !

Wszystkim zainteresowanym wzięciem udziału w IV edycji konkursu Lider ITS przypominamy, że w dniu dzisiejszym upływa ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń.Zgłoszenia można przesyłać w czterech kategoriach:
– najlepszy produkt-urządzenie zrealizowany przez firmy branży ITS,
– najlepsze wdrożenie zaimplementowane przez samorządy i instytucje,
– najlepsza praca badawczo – rozwojowa opracowana przez przedstawiciela kadry naukowej,
– najlepsza praca dyplomowa absolwenta szkoły wyższej.
Podobnie jak w poprzednich latach, tegoroczna edycja konkursu została objęta honorowym patronatem MinisterstwaTransportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej. Głównym założeniem konkursu LIDER ITS jest promowanie przedsięwzięć służących rozwojowi przyjaznych technologii inteligentnych systemów transportowych w Polsce, zwłaszcza nowatorskich i efektywnych produktów-urządzeń, wdrożeń i rozwiązań naukowych. Przyznawana po raz czwarty statuetka LIDER ITS 2013 nagrodzi i wyróżni projekty zrealizowane w 2012 roku
Warto podkreślić, że swoje wsparcie dla konkursu zadeklarowała firma HP, która jest sponsorem IV edycji konkursu oraz fundatorem nagrody w postaci laptopa, dla zwycięzcy konkursu w kategorii najlepsza praca dyplomowa.
Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się na stronie www.itspolska.pl w zakładce LIDER ITS, formularze zgłoszeniowe dostępne są tutaj.