Cała treść

System viaTOLL poszerzony o kolejne 160 kilometrów dróg

(Źródło: viaTOLL)

(Źródło: viaTOLL)

Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów od 30 marca ogólnopolska sieć dróg płatnych viaTOLL powiększy się o kolejne 160 kilometrów. Do mapy płatnych tras dołączą m.in. fragmenty dróg ekspresowych S7, S8, S19 oraz dróg krajowych nr 4, 7 i 79.
System viaTOLL działa od lipca 2011r. i w początkowej fazie obejmował ok. 1565 kilometrów dróg krajowych, ekspresowych i autostrad zarządzanych przez GDDKiA. 1 lipca 2012r. system rozszerzony został o dodatkowe 325 kilometrów dróg, a 12 stycznia 2013r. – kolejne 140 kilometrów.
Zaplanowany na 30 marca 2013r. trzeci etap rozszerzenia obejmie blisko 160 kilometrów, w tym:
1. Drogę ekspresową S7 i drogę krajową nr 7:
• Obwodnicę Elbląga, odcinek: skrzyżowanie z drogą powiatową nr 1104N – węzeł Raczki (ok. 3,7 km);
• Odcinek węzeł Modlniczka – węzeł Balice I (ok. 3,5 km);
• Odcinek węzeł Raczki – węzeł Elbląg-Wschód (ok. 3,8 km);
2. Drogę ekspresową S8:
• Odcinek węzeł Piotrków – węzeł Radziejowice (ok. 93,6 km);
3. Drogę ekspresową S19:
• Odcinek Stobierna – węzeł Rzeszów-Wschód (ok. 6,9 km);
4. Drogę krajową nr 4:
• Obwodnicę Jarosławia, odcinek Tywonia – Tuczempy (koniec obwodnicy Jarosławia) (ok. 11,3 km);
5. Droga krajowa nr 79:
• Odcinek Jaworzno (granica miasta) – węzeł Modlniczka (ok. 37,8 km);
Łącznie z wymienionymi wyżej odcinkami, system będzie obejmował ok. 2190 kilometrów dróg. Aktualna lista wszystkich odcinków dróg płatnych znajduje się na stronie www.viatoll.pl.
Docelowo, w 2018r. ogólnopolski system elektronicznego poboru opłat viaTOLL obejmie ok. 7000 kilometrów autostrad, dróg ekspresowych i dróg krajowych.
Wszystkie przychody z systemu trafiają do Krajowego Funduszu Drogowego i przeznaczane są na dalsze inwestycje w rozbudowę sieci drogowej w Polsce oraz modernizację istniejącej infrastruktury drogowej. Na koniec stycznia 2013r. na koncie Krajowego Funduszu drogowego zaksięgowano ponad 1,397 mld zł tytułem wpływów z Krajowego Systemu Poboru Opłat.

(Źródło: viaTOLL)