Cała treść

Szczeciński Szybki Tramwaj. Marzenia pomkną po torach

Po wielu latach przygotowań rozpocznie się budowa Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju. Miasto podpisało umowę na dofinansowanie inwestycji. W najbliższym czasie podpisana też będzie umowa z wykonawcą prac budowlanych.
Budowa SST jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Umowę na dofinansowanie inwestycji podpisali Paweł Szaciłło, dyrektor Centrum Unijnych Projektów Transportowych oraz Piotr Krzystek, prezydent Szczecina.
‘’Marzenia o szybkim tramwaju w końcu nabiorą realnych kształtów i w 2015 mieszkańcy będą mogli korzystać z nowego połączenia między prawobrzeżem i lewobrzeżem Szczecina. To będzie kamień milowy w rozwoju szczecińskiej komunikacji miejskiej. Inwestycja była przygotowywana przez wiele lat. Dziękuje wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że możemy podpisać umowę na dofinansowanie budowy szybkiego tramwaju’’ –powiedział Piotr Krzystek.
Miasto jest na ukończeniu kilku przetargów związanych z realizacją SST. W przetargu na wykonawcę prac budowlanych nastąpił wybór najkorzystniejszej oferty. Złożyło ją  konsorcjum Mytoll – Strabag, które wartość prac wyceniło na ok. 166 mln zł.  Najkorzystniejszą ofertę wybrano też w przetargu na Inżyniera Kontraktu. Złożyło ją Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Eko-INVEST, które wartość prac wyceniło na przeszło 1,2 mln zł. Trwa ocena ofert w przetargu na nadzór autorski. Podpisanie umów nastąpi na przełomie marca i kwietnia 2013 r. Początek robót budowlanych to kwiecień 2013. Czas realizacji inwestycji to 24 miesiące od dnia podpisania umowy z wykonawcą prac.
Dzięki realizacji SST nastąpi:

  • poprawa oferty transportu miejskiego w mieście poprzez zwiększenie komfortu podróży, skrócenie czasu podróży, zwiększenie bezpieczeństwa podróżnych,
  • poprawa warunków korzystania z transportu zbiorowego przez osoby niepełnosprawne,
  • zmniejszenie kosztów bieżącego utrzymania infrastruktury w związku z poprawą jej stanu technicznego,
  • zwiększenie przepustowości na omawianej trasie poprzez odciążenie natężenia ruchu kołowego – SST stanie się alternatywą transportową dla codziennie dojeżdżających z prawobrzeża na lewobrzeże i odwrotnie, dlatego zakłada się, że część podróżujących zaniecha codziennego podróżowania samochodem,
  • zmniejszenie awaryjności infrastruktury transportowej,
  • poprawa oddziaływania na środowisko poprzez zmniejszenie hałasu i emisji spalin,
  • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego,
  • zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Szczecin (poprzez stworzenie dostępnej dla wszystkich oferty łatwego i szybkiego pokonywania dużych odległości).

 

(Źródło: Urząd Miasta Szczecin)