Cała treść

Wydatki na projekty unijne przekroczyły 200 mld zł

Coraz więcej funduszy europejskich z perspektywy 2007-2013 pracuje w gospodarce.  Według najnowszych danych, wartość wydatków beneficjentów wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 200,5 mld zł, a w części dofinansowania UE 142 mld zł.
Od początku uruchomienia programów do 17 marca 2013 r. złożono 256,9 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne jak i środki krajowe) 538,2 mld zł.
W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 82 588 umów o dofinansowanie na kwotę 346,6 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 239,4 mld zł, co stanowi 84,9 proc. alokacji na lata 2007-2013.

(Źródło: MRR)