Cała treść

Seminarium „Transport intermodalny w krajach Grupy Wyszehradzkiej – infrastruktura i inwestycje, logistyka, korytarze transportowe”

W dniu 26 marca 2013 r. odbędzie się w Warszawie, organizowane wspólnie przez Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej i Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej, w ramach polskiego przewodnictwa w Grupie Wyszehradzkiej (V4): seminarium „Transport intermodalny w krajach Grupy Wyszehradzkiej – infrastruktura i inwestycje, logistyka, korytarze transportowe”.
Podczas Seminarium zaprezentowany zostanie stan infrastruktury i inwestycje dla transportu intermodalnego w krajach V4. Seminarium będzie okazją do zastanowienia się jakie są kluczowe inwestycje dla transportu intermodalnego w krajach V4.
Szczególna uwaga zostanie poświęcona wkładowi świata nauki w planowanie łańcuchów transportowych i ich optymalizację. Na przykładzie kilku projektów pokazane zostaną efekty współpracy świata nauki i przedsiębiorców.
Przedstawiciele kolejowych firm przewozowych z krajów V4 podzielą się swoimi  doświadczeniami w transporcie intermodalnym, a operatorzy transportu intermodalnego opowiedzą o swoich doświadczeniach w przewozach w korytarzach transportowych.
Dlaczego transport intermodalny? Rozwój transportu intermodalnego i logistyki ma duże znaczenie dla krajowej gospodarki, tworzenia PKB i miejsc pracy. Jak wiadomo, transport intermodalny może być odpowiedzią na stojące obecnie przed sektorem transportu wyzwania: zatory drogowe, wypadki, zanieczyszczenie środowiska, a także wzrost energochłonności transportu przejawiający się zwiększonym zużyciem paliw. Dlatego też Seminarium ma na celu promocję tego rodzaju transportu, szczególnie w krajach V4.
Udział w Seminarium jest bezpłatny. Natomiast koszty dojazdu i noclegu uczestnicy pokrywają indywidualnie. Podczas Seminarium zapewnione będzie tłumaczenie symultaniczne w języku polskim, czeskim, słowackim i węgierskim.
Zaproszenie do udziału w Seminarium i do dyskusji na wyżej wymienione tematy kierowane jest do ekspertów, przedstawicieli firm transportowych, operatorów transportu intermodalnego, zarządców infrastruktury, przedstawicieli administracji i innych zainteresowanych.
Informacja o seminarium oraz jego program dostępne są poprzez stronę internetową Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej:  http://www.transport.gov.pl/. Rejestracji można dokonać poprzez tę stronę.

(Źródło: MTBiGM)