Cała treść

Zakończenie naboru projektów do konkursu LIDER ITS

Informujemy, że z dniem  15 marca 2013 r. (po przedłużeniu terminu nadsyłania prac) zakończony został nabór projektów do czwartej edycji konkursu LIDER ITS współorganizowanego przez ITS POLSKA oraz redakcję Przeglądu-ITS. Dziękujemy wszystkim za zainteresowanie i udział w konkursie.
Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi w terminie do dnia 15 kwietnia 2013 r. poprzez opublikowanie ich na stronie internetowej Organizatora.
O wyborze laureatów decyduje Jury konkursu, którego przewodniczącym jest prof. Wojciech Suchorzewski. W Jury konkursu od 2010 r. zasiadają:

  • mgr PiotrKrukowski,
  • dr inż. Marek Litwinn,
  • prof. Jerzy Mikulski,
  • dr inż. Izabella Mitraszewska,
  • dr inż. Jacek Oskarbski,
  • mgr inż. Marek Rolla,
  • prof. Wojciech Suchorzewski – przewodniczący,
  • prof. Wojciech Wawrzyński.

Gala wręczenia nagród LIDER ITS 2013 nastąpi podczas VI Polskiego Kongresu ITS, który odbędzie się w dniach 13 – 14 maja 2013 r. w Warszawie (więcej: www.pkits.pl).