Cała treść

Plan działania Sieci Stowarzyszeń ITS w kontekście Dyrektywy ITS

Sieć Stowarzyszeń ITS (Network of Nationals ITS Associations) jest w trakcie uzgadniania wśród swoich członków (wśród nich jest ITS POLSKA) planu działania w kontekście Dyrektywy ITS (2010/40/UE). Głównym celem wytyczenia kierunków rozwoju Sieci Stowarzyszeń jest bardziej efektywne i spójne wdrażanie systemów ITS w krajach zrzeszonych. Proponowane zadania dotyczą m.in. oczekiwań w stosunku do realizacji Dyrektywy ITS, opracowania Architektury ITS oraz roli jaką ma odegrać Sieć w kontaktach z Komisją Europejską.

(Źródło: ERTICO)