Cała treść

Prace nad specyfikacją dot. zapewnienia dostępnych na terenie całej UE usług informacyjnych w czasie rzeczywistym dotyczących ruchu

W kwietniu br. pod kierunkiem Komisji Europejskiej rozpoczną się zasadnicze prace nad specyfikacją dot. zapewnienia dostępnych na terenie całej UE usług informacyjnych w czasie rzeczywistym dotyczących ruchu (art. 3 lit. b Dyrektywy 2010/40). MTBiGM będzie aktywnie uczestniczyło w pracach nad tą specyfikacją i będzie na bieżąco informowało o postępie prac. KE planuje zakończyć prace nad tą specyfikacją w 2013 r.
Zakres specyfikacji został szczegółowo określony w załączniku 1 Dyrektywy 2010/40. Specyfikacja ma m.in. określić konieczne wymogi dla danych, w tym zakresie ich dostępności, wymiany czy uaktualniania przez właściwe organy publiczne. Specyfikacja określi również wymogi dla dostawców usług, w tym np. terminowe uaktualnianie map cyfrowych.
MTBiGM zachęca do zapoznania się z załączonym materiałem przygotowanym przez KE, ale również do przekazywania opinii, potrzeb czy wniosków z analiz, które przedstawiciel Polski przekaże Komisji Europejskiej w celu ich uwzględnienia w pierwszym projekcie specyfikacji.
Ponadto Ministerstwo zachęca również do zapoznania się z analizami przeprowadzonymi przez KE, które były elementem przygotowawczym do rozpoczęcia zasadniczych prac i rozmów z państwami członkowskimi. Poniżej znajduje się łącze do wszystkich dostępnych opracowań dot. ITS wykonanych na zlecenie KE. Kolejne analizy KE (w tym niektóre z zapowiedzianych w załączonym materiale) powinny ukazywać się sukcesywnie na poniższej stronie.

http://ec.europa.eu/transport/themes/its/studies/its_en.htm

(Źródło: MTBiGM)