Cała treść

ITS POLSKA na III Forum ’’Low Carbon Earth Summit-2013’’ w Chinach

W dniach 26 – 28 września br. w Xi’an (Chiny) odbędzie się trzecie euro – azjatyckie forum pn. ‘’Low Carbon Earth Summit-2013’’. Wydarzenie to będzie stanowić wyjątkową okazję do omówienia sposobów zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery, a także do zaprezentowania praktycznych rozwiązań i kierunków rozwoju polityki, które mogą przyczynić się do poprawy jakości środowiska naturalnego.
W imprezie udział wezmą liczni eksperci ze środowisk akademickich, przemysłu oraz firm typu venture capital, którzy zaprezentują osiągnięcia technologiczne oraz wyniki badań w dziedzinie wdrażania nowych technologii niskoemisyjnych.
W forum udział weźmie także ITS POLSKA reprezentowane przez prezesa Marka Litwina, który będzie pełnił funkcję moderatora sesji dotyczącej Inteligentnych Systemów Transportowych.
Podczas trwającego trzy dni forum odbędzie się dziesięć paneli, które poruszą m. in. kwestie dotyczące Inteligentnych Systemów Transportowych, mechanizmów czystego rozwoju, gospodarki niskoemisyjnej etc.
W ramach panelu dotyczącego Inteligentnych Systemów Transportowych odbędzie się pięć następujących sesji:
• Clean mobility;
• Intelligent Transport Systems;
• The Development of Public Transport and Private Transport;
• Green Auto;
• Technologies, Standards, & Trends.
Więcej informacji na temat konferencji tutaj.