Cała treść

Forum ITS

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechniki Wrocławskiej zaprasza do udziału w organizowanym Forum ITS. Wydarzenie współorganizowane przez Centrum dotyczyć będzie funkcjonowania Inteligentnych Systemów Transportowych w UE oraz towarzyszącej Forum giełdy kooperacyjnej.
Forum odbędzie się 4 kwietnia w Villeneuve d’Ascq (Francja). Tematem przewodnim spotkania będzie dalsza integracja systemów wspierających mobilność i logistykę, a w szczególności inteligencja urządzeń elektronicznych montowanych w pojazdach, infrastruktura i urządzenia mobilne zapewniające swoim użytkownikom dostęp do informacji wspomagających transport. Podczas Forum zaprezentowane zostaną najnowsze osiągnięcia dotyczące inteligentnego transportu oraz innowacyjnych rozwiązań mobilnych.
W programie przewidziano m.in.:

  • sesję plenarną dotyczącą aktualnych trendów w rozwoju tematyki inteligentnego transportu,
  • trzy oddzielne sesje przy okrągłych stołach dotyczące: ITS i jego dalszy rozwój: mobilność i interoperacyjność (systemy informacji dla turystów i dystrybucji biletów), ITS i zarządzanie ruchem: optymalizacja ruchu w miastach (flow optimization), ITS i systemy wbudowane (Embedded Systems) w transporcie,
  • część wystawową podczas której prezentowane będą innowacyjne produkty i rozwiązania wspomagające ITS,
  • giełdę kooperacyjną, podczas której możliwe będzie spotkanie firm zaangażowanych w tematykę ITS, zaznajomienie się z ofertą komercyjną, technologiczną i badawczą firm zarejestrowanych na spotkania. Udział w spotkaniach jest bezpłatny, może zaowocować wieloma ciekawymi kontaktami biznesowymi.

Giełda kooperacyjna
Udział w spotkaniach kooperacyjnych dają możliwość nawiązania kontaktu z przedsiębiorstwami zaangażowanymi w tematykę ITS. Celem spotkań podczas Forum ITS jest nawiązanie współpracy między firmami z różnych krajów oraz promocja nowoczesnych rozwiązań i wymiana doświadczeń w branży ITS. Udział w spotkaniach jest bezpłatny, wymagana jest jednak wcześniejsza rejestracja.
Listę już zarejestrowanych firm można przejrzeć na stronie.
Dlaczego warto uczestniczyć w Forum i giełdzie kooperacyjnej?
biorąc udział w spotkaniach nawiążesz nowe kontakty z osobami reprezentującymi międzynarodowe firmy, dowiesz się o nowych trendach i innowacjach na innych rynkach, poznasz nowych partnerów komercyjnych i technologicznych.
Firmy zainteresowane udziałem zapraszamy do kontaktu z Wrocławskim Centrum Transferu Technologii.
Ważne terminy:

  • do 27 marca: rejestracja udziału w Forum ITS (wybór konferencji),
  • do 27 marca: rejestracja firm i wprowadzenie profili kooperacyjnych na spotkania kooperacyjne,
  • 1 – 29 marca: publikacja profili firm zapisanych na spotkania kooperacyjne i organizacja spotkań z potencjalnymi partnerami,
  • 4 kwietnia: konferencje biznesowe (8:45 – 13:00),
  • 4 kwietnia: wystawa (8:45 – 18:00),
  • 4 kwietnia: spotkania zarejestrowanych firm (13:45 – 17:45) zgodnie z zaplanowanym harmonogramem ustalonym na stronie giełdy kooperacyjnej.

Dodatkowe informacje:
Jakub RAKOCZY, tel. 71 320 43 50, j.rakoczy@wctt.pl

(Źródło: Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska)