Cała treść

Spotkanie w ramach projektu EcoGem

W dniach 18-20 marca br. w siedzibie firmy Pininfarina pod Turynem odbyło się spotkanie konsorcjum podsumowujące realizację projektu EcoGem. W spotkaniu wzięło udział 21 osób, w tym przedstawiciele 10 członków konsorcjum z 7 różnych krajów oraz czterej przedstawiciele Komisji Europejskiej, a także Instytut Transportu Samochodowego.
Konsorcjum EcoGem zaprezentowało ekspertom Komisji Europejskiej opracowany w projekcie innowacyjny systemu wspomagania kierowcy typu ADAS (ang. Advanced Driver Assistance System), który jest dedykowany dla pojazdów w pełni elektrycznych. System nawigacyjny EcoGem poprawia autonomię, efektywność i niezawodność pojazdów elektrycznych wskazując kierowcy najbardziej efektywną pod względem zużycia energii trasę przejazdu. System wykorzystuje algorytmy samouczące uwzględniając przy tym m.in. natężenie ruchu, warunki atmosferyczne, ukształtowanie terenu, niespodziewane zdarzenia drogowe (np. blokady), a nawet konieczność znalezienia i rezerwacji najbliższej stacji ładowania. Finalne testy drogowe z udziałem Komisji Europejskiej wykazały, że użycie systemu EcoGem zmniejszyło zużycie energii o 15%. Finalna ocena ekspertów była bardzo pozytywna, a projekt tym samym został zaakceptowany przez Komisję Europejską. Projekt jest współfinansowany w ramach 7 Program Ramowego.
Podczas spotkania przedstawiciel Instytutu Transportu Samochodowego wygłosił przed przedstawicielami Komisji prezentację dot. działań standaryzacyjnych realizowanych w projekcie. Efektem tych działań było m.in. oficjalne zgłoszenie przez konsorcjum nowych rozwiązań dedykowanych pojazdom elektrycznym. Propozycje rozszerzenia standardów zostały opracowane w kooperacji z czołowymi międzynarodowymi instytucjami m.in. TISA (Traveller Information Services Association) i OGC (Open Geospatial Consortium).
Ponadto Centrum Zarządzania i Telematyki Transportu ITS bierze udział w kolejnym projekcie współfinansowanym przez Komisję Europejską – EMERALD (Energy ManagEment and RechArging for efficient eLectric car Driving). Celem tego projektu jest dalsze rozwijanie systemów wspomagania jazdy i optymalizacja zużycia energii w pojazdach elektrycznych. Instytut Transportu Samochodowego koordynuje realizację pierwszego pakietu ośmiu zadań mających na celu opracowanie architektury i wymagań dla systemu.

(Źródło: Instytut Transportu Samochodowego)