Cała treść

760 mln zł na kolejowe inwestycje w województwie śląskim

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały dwie umowy na rewitalizacje ponad 180 km torów na terenie województwa śląskiego. Pierwsza umowa zapewni sprawny przejazd pociągom pasażerskim i towarowym między Zawierciem – Dąbrową Górniczą Ząbkowicami i Jaworznem Szczakową. Realizacja drugiej umowy przyczyni się do stworzenia najszybszego połączenia kolejowego między Warszawą i Wrocławiem przez Częstochowę i Opole.
Dzięki rewitalizacji trasy kolejowej Zawiercie – Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Jaworzno Szczakowa zostanie przywrócona maksymalna prędkość eksploatacyjna pociągów pasażerskich i towarowych. Pasażerskie znów osiągną 120 km/h, a towarowe 80 – 100 km/h. Wśród działań związanych z rewitalizacją zaplanowano  wymianę nawierzchni torowej na odcinku ponad 91 km torów i montaż 144  nowych rozjazdów. Ponadto wyremontowane zostaną: sieć trakcyjna, 9 przejazdów, 12 peronów oraz 60 obiektów inżynieryjnych. Przeprowadzone zostaną również roboty związane z przebudową systemu sterowania ruchem pociągów. Rewitalizacja trasy Zawiercie – Dąbrowa Górnicza Ząbkowice – Jaworzno Szczakowa jest uzupełnieniem robót realizowanych na Centralnej Magistrali Kolejowej, których celem jest skrócenie czasu przejazdu pociągów z Warszawy do Katowic do niewiele ponad 2 godzin. Rewitalizacja pozwoli też na usprawnienie i przyśpieszenie ruchu towarowego w obrębie Zagłębia Śląsko-Dąbrowskiego. Umowę na kwotę 439 291 381,95 PLN brutto zawarto z Przedsiębiorstwem Robót Komunikacyjnych w Krakowie S.A.
Drugi projekt rewitalizacyjny dotyczący trasy Częstochowa – Fosowskie pozwoli na przywrócenie jej pierwotnych parametrów technicznych – prędkości 120 km/h dla pociągów pasażerskich i 70 km/h dla towarowych. Inwestycja swoim zasięgiem obejmie 11 stacji, 19 peronów, ponad 96 km torów, 71 obiektów inżynieryjnych, a także 48 skrzyżowań z drogami publicznymi. Jest to jeden z kluczowych projektów rewitalizacyjnych prowadzonych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., który wraz z pracami realizowanymi na odcinkach Włoszczowa Północ – Częstochowa Stradom oraz Fosowskie – Opole umożliwi najszybszym pociągom przejazd między Warszawą, a Wrocławiem w czasie krótszym niż 4 godziny. Umowę na to zadanie zawarto z konsorcjum, w którym liderem jest Przedsiębiorstwo Napraw i Utrzymania Infrastruktury Kolejowej w Krakowie Sp. z o.o. a członkiem konsorcjum: Przedsiębiorstwo Remontowo Budowlanym ,,TOR’’ Sp. z o.o. w Mysłowicach, a koszt realizacji projektu wynosi 323 490 000,00 PLN brutto.
Zakończenie prac w ramach obu projektów zaplanowano w 2015 roku.

(Źródło: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.)