Cała treść

Audyt działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym

Najwyższa Izba Kontroli rozpoczyna audyt działań Policji oraz innych instytucji administracji publicznej na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Kontrolę poprzedził panel ekspertów z udziałem wiceprezesa NIK Mariana Cichosza, Komendanta Głównego Policji Marka Działoszyńskiego oraz przedstawicieli Inspekcji Transportu Drogowego, organizacji pozarządowych, świata nauki i mediów.
NIK  w zaplanowanej kontroli sprawdzi:

  • Czy Policja dysponuje dostatecznymi siłami (odpowiednia liczba policjantów, właściwie wyszkolonych i zaangażowanych w kontrolę ruchu drogowego) i środkami (odpowiedni sprzęt, m.in. wideorejestratory, radary), które pozwoliłyby na skuteczną redukcję zagrożeń występujących na drodze?
  • Gdzie, kiedy i na podstawie jakich przesłanek policjanci decydują się na użycie radarów, fotoradarów czy wideorejestratorów?
  • Gdzie i na podstawie jakich przesłanek Inspekcja Transportu Drogowego stawia maszty z fotoradarami? Czy rzeczywiście są to miejsca istotne dla poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym? Czy wcześniej dochodziło tam do wypadków? Czy w miejscach, gdzie fotoradary stoją od kilku lat, faktycznie doszło do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym?
  • Gdzie i na podstawie jakich przesłanek samorządy zdecydowały o postawieniu fotoradarów? Czy były to miejsca szczególnie niebezpieczne? Czy nastąpił spadek liczby kolizji, wypadków, ofiar śmiertelnych i rannych w rejonach, gdzie ustawiono fotoradary gminne?
  • Jak zarządcy dróg dbają o bezpieczeństwo na drogach, zwłaszcza w zakresie inwestycji drogowych (liczba śmiertelnych wypadków na świecie i w Polsce spada na obszarach, gdzie większość ruchu drogowego odbywa się na drogach dwujezdniowych – autostradach i drogach ekspresowych), organizacji ruchu (np. liczba wypadków maleje na skrzyżowaniach, na których wprowadzono odrębne światła dla skręcających w lewo) oraz oznakowania dróg?

I najważniejsze:

  • Czy w Polsce istnieje spójny system instytucji publicznych, który gwarantuje uporządkowane i długofalowe działania na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego?, Czy system ten został opisany w strategiach rządowych?

 

(Źródło: NIK)