Cała treść

GAZELA – dotacje na ekologiczny transport

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej działający jako Krajowy operator systemu zielonych inwestycji ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach I konkursu programu priorytetowego p.n.: ‘’System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme Część 7) GAZELA – Niskoemisyjny transport miejski’’.
Dofinansowanie w I konkursie udzielane będzie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji ze środków NFOŚiGW, w tym ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym (GIS) w konkursie wynosi 80 mln zł.Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia: nie może być mniejszy niż 8 mln zł. Wnioski wstępne można składać od 1 marca do 2 kwietnia 2013 roku, do godz. 15:30.

O programie:

Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla (docelowo o 828 ton rocznie) poprzez dofinansowanie przedsięwzięć polegających na obniżeniu zużycia energii i paliw w transporcie miejskim. Budżet Programu to 80 mln zł pochodzących ze środków GIS oraz środków NFOŚiGW.
Rodzaje przedsięwzięć, które kwalifikują się do wsparcia podzielono na 2 grupy:
1) dotyczące taboru

  • zakup nowych autobusów hybrydowych zasilanych gazem CNG,
  • szkolenie kierowców z obsługi nowego, niskoemisyjnego taboru,

2) dotyczące infrastruktury

  • modernizacji lub budowy stacji obsługi tankowania pojazdów
  • transportu zbiorowego zasilanego gazem CNG,
  • modernizacji lub budowy tras rowerowych,
  • modernizacji lub budowy buspasów,
  • modernizacji lub budowy parkingów „Parkuj i Jedź”,
  • wdrożenia systemu roweru miejskiego,
  • wdrożenia systemu zarządzania transportem miejskim.

 

(Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej)