Cała treść

Efekty Funduszy Europejskich 2007-2013

Z budżetu unijnego na lata 2007-2013 rozdzieliliśmy już 240 mld zł. Dobrze zainwestowane Fundusze Europejskie korzystnie wpływają na dynamikę wzrostu PKB, zwiększają konkurencyjność naszej gospodarki, pomagają rozwijać przedsiębiorczość i tworzyć nowe miejsca pracy. Dzięki środkom z Unii coraz więcej Polaków ma dostęp do  m. in. nowoczesnych dróg.
Efekty Funduszy Europejskich w latach 2007-2013 to m. in.:

  • 10 411 km dróg, w tym 1 302 autostrad i dróg ekspresowych;
  • 1 516 km zbudowanych lub zmodernizowanych linii kolejowych;
  • 1 803 wspartych pomysłów innowacyjnych;
  • 2 424 wdrożonych nowych technologii.

 

(Źródło: MRR)