Cała treść

RegioStars 2014 – Transportowe i innowacyjne projekty

Transportowe i innowacyjne projekty z Polski Wschodniej mają szansę pokazać się w Brukseli. Trwa nabór do konkursu RegioStars 2014, organizowanego przez Dyrekcję Generalną Komisji Europejskiej.
W konkursie RegioStars Bruksela wybierze innowacyjne projekty, finansowane w ramach polityki regionalnej. Finaliści będą mogli m.in. zaprezentować swoje przedsięwzięcia podczas Open Days 2013, a ceremonia rozdania nagród odbędzie się w Brukseli na początku 2014 r. Zwycięskie projekty będą promowane przez Brukselę – tak, aby stały się wzorem do naśladowania dla innych.
Kategorie, w których można zgłaszać projekty, to:

  • Inteligentny wzrost: innowacje MSP;
  • Zrównoważony wzrost: zielony wzrost i miejsca pracy dzięki bio-gospodarce;
  • Włączający wzrost: tworzenie miejsc pracy dla młodych pokoleń;
  • Citystar: projekty inwestycyjne zrównoważonego transportu miejskiego;
  • Projekty dużych inwestycji: efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna.

Zgodnie z procedurą konkursu beneficjent, przed wysłaniem zgłoszenia do Komisji Europejskiej, powinien przedłożyć propozycję swojego wniosku do akceptacji Instytucji Zarządzającej. Więcej informacji tutaj.

(Źródło: MRR)