Cała treść

Rowerowa Metropolia Silesia

Górnośląski Związek Metropolitalny pracuje nad uruchomieniem w miastach Metropolii Silesia Metropolitalnego Systemu Wypożyczalni Rowerów. W chwili obecnej ogłoszony jest przetarg na opracowanie studium wykonalności tegoż systemu dla miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Dokument ma być kompleksową analizą dotyczącą uwarunkowań dla uruchomienia wypożyczalni rowerów publicznych na terenie miast GZM. Ma on pomóc władzom poszczególnych miast Związku w wyborze odpowiedniego systemu wypożyczalni o zasięgu metropolitalnym wraz ze sposobem jego finansowania i zarządzania.

(Źródło: Górnośląski Związek Metropolitalny)