Cała treść

Architektura FRAME w dokumetach Unijnych

Directorate-General for Mobility and Transport wydała dokument “Action plan and legal framework for the deployment of Intelligent Transport Systems (ITS) in Europe”. Dokument jest kolejnym po tzw. Dyrektywie ITS (2010/40/UE), w którym zwraca się szczególną uwagę na konieczność opracowania Architektury ITS. W działaniach w pkt. 2.3 stwierdzono, że architektura ITS dla różnych rodzajów transportu powinna być w szczególności oparta na Europejskiej, Ramowej Architekturze FRAME i rezultatach projektu E-FRAME (2008-2011).