Cała treść

2 mld na kolejowe połączenie z Litwą

28 marca 2013 r. została zawarta umowa o dofinansowanie dla projektu PKP PLK S.A. pn. „Modernizacja linii kolejowej E 75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą, etap I, odcinek Warszawa Rembertów – Zielonka – Tłuszcz (Sadowne)”.
Warta ponad 2 mld modernizacja obejmuje m.in.: prace na liniach nr 449 (na odcinku Warszawa Rembertów – Zielonka) oraz nr 6 (na odcinku Zielonka – Tłuszcz – do stacji Sadowne Węgrowskie wraz ze stacjami Zielonka, Wołomin, Tłuszcz, Łochów), dobudowę dwóch nowych torów na odcinku Zielonka – Wołomin Słoneczna (przeznaczonych dla ruchu podmiejskiego) oraz prace związane z przygotowaniem linii objazdowej nr 10 Legionowo – Tłuszcz do przejęcia ruchu w czasie prowadzenia robót na E 75.
W ramach inwestycji wyremontowane zostanie 66 kilometrów linii kolejowej, co pozwoli na jazdę na tym odcinku z maksymalna prędkością: 160 km/h dla pociągów pasażerskich oraz 120 km/h dla pociągów towarowych. W efekcie przeprowadzonych prac nastąpi usprawnienie transportu w I Transeuropejskim Korytarzu Transportowym, zwiększenie bezpieczeństwa oraz poprawa stanu środowiska w otoczeniu linii.
Projekt otrzyma ponad miliard unijnego dofinansowania z Funduszu Spójności w ramach Priorytetu: VII – Transport przyjazny środowisku, Działanie: 7.1 – Rozwój transportu kolejowego POIiŚ.

(Źródło: CUPT)