Cała treść

Spotkanie dotyczące europejskiej inicjatywy badawczej Shift2Rail

W dniu 9 kwietnia 2013 r. o godzinie 14:00 w Instytucie Kolejnictwa w Warszawie (ul. Chłopickiego 50, 04-275) odbędzie się spotkanie dotyczące europejskiej inicjatywy badawczej Shift2Rail. W spotkaniu udział weźmie Philippe Citroën Generalny Dyrektor UNIFE.
Podczas spotkania zostanie omówiona  idea europejskiego programu badawczego Shift2Rail oraz  zakres udziału polskich interesariuszy w programie.
Shift2Rail jest pierwszą wspólną inicjatywą technologiczną europejskiej branży szynowej. Inicjatywa Shift2Rail została wstępnie przygotowana przez 14 największych europejskich firm kolejowych, które podpisały memorandum z UNIFE, zobowiązując się do długoterminowych inwestycji w badania i rozwój technologii kolejowych. Shift2Rail ma na celu podnieść konkurencyjność europejskiej branży kolejowej. W inicjatywie spodziewany jest szeroki udział przedstawicieli europejskiego przemysłu oraz instytucji badawczych, w tym firm polskich.

(Źródło: Instytut Kolejnictwa)