Cała treść

Bezpłatna Komunikacja Miejska w Żorach

Analiza funkcjonowania i kosztów komunikacji miejskiej w Żorach za ostatnie dziesięć lat pokazała, że systematycznie spada liczba pasażerów, a koszty komunikacji rosną. Pociąga to za sobą wzrost cen biletów, a w jeszcze większym stopniu wzrost dopłaty z budżetu gminy do komunikacji. Obecnie dopłata ta stanowi ok. 72 proc. kosztów przewoźnika. Wzrost cen biletów w jeszcze większym stopniu ogranicza liczbę korzystających z komunikacji i błędne koło się zamyka.
Biorąc pod uwagę względy społeczne, ale również ekologiczne, władze miasta postanowiły wprowadzić w Żorach bezpłatną komunikację miejską dla wszystkich mieszkańców.
Inicjatywa ta koresponduje z celem strategicznym Żor jakim jest miasto przyjazne mieszkańcom. Ponadto władze mają nadzieję, że wielu mieszkańców przesiądzie się z prywatnych samochodów do autobusów, co wpłynie na poprawę środowiska naturalnego w mieście przez zmniejszenie emisji spalin i hałasu.
Termin wejścia tego rozwiązania w życie uzależniony jest od wyniku negocjacji miasta z Międzygminnym Związkiem Komunikacyjnym. W przypadku osiągnięcia szybkiego porozumienie, bezpłatna komunikacja zostanie wprowadzona w drugiej połowie bieżącego roku. Jeśli nie, do końca czerwca zostanie podjęta decyzja o wystąpieniu ze Związku, wówczas swoją bezpłatną komunikację miasto zorganizuje od 1 stycznia 2014 r.
Władze Żor podkreślają, że specyfika miasta sprawia, że dysponuje ono bardzo tanim system komunikacji – wprowadzenie bezpłatnych przejazdów zwiększy wydatki miasta z 2,4 do 3,3 mln zł rocznie.

(Źródło: Urząd Miasta Żory)