Cała treść

Projekt Co-Cities PRIME

Miasta oraz regiony, które chcą wprowadzić zintegrowany multimodalny system informacji transportowej dla swoich obywateli i uruchomić usługi mobilności, zaproszone są do udziału w projekcie Co-Cities Prime. Nabór otwarty jest od 3 kwietnia do 5 maja br.
Projekt Co-Cities ma na celu wprowadzenie i zatwierdzanie wspólnych usług mobilności w miastach i na obszarach miejskich, a także dostarczenie informacji o ruchu do użytkownika końcowego za pośrednictwem aplikacji Co-Cities. Dodatkowo system ten pozwala użytkownikom wyrazić opinię na temat otrzymanych usług poprzez “sprzężenie zwrotne”. Dostarczane informacje oraz otrzymane opinie użytkowników oparte są na powszechnie przyjętym znormalizowanym interfejsie (CAI), który jest zharmonizowany pomiędzy  poszczególnymi operatorami, dostawcami danych oraz usług (interfejs B2B).
Aktualnie z inicjatywy Co-Cities korzysta dziewięć europejskich miast. Co-Cities PRIME pozwali przyłączyć się do programu kolejnym europejskim miastom i regionom oraz wprowadzić w zależności od dostępnych wymagań technicznych takie usługi jak:
• multimodalny planer podróży;
• serwis informacyjny na temat komunikacji miejskiej;
• system informacji o ruchu drogowym
• system informacji o wolnych miejscach parkingowych;
• informacje o usługach POI
• usługi zwrotne (Co-Cities)
Po dokonaniu oceny wszystkich kandydatów, wybrane zostaną co najmniej  trzy miasta/regiony, które zostaną włączone do projektu. Więcej informacji tutaj.

(Źródło: ERTICO – ITS Europe)