Cała treść

Konferencja ‘’Identyfikacja i ważenie pojazdów przeciążonych’’

Nadmierne obciążanie pojazdów (powyżej poziomów dopuszczalnych przepisami) stanowi od lat poważny problem w Polsce. Nie tylko niszczą one nawierzchnię dróg, ale jednocześnie stanowią bardzo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Co roku budżet państwa ponosi z tego tytułu wymierne straty – około 6-8 mld PLN.
IBDiM postanowił zaakcentować wagę tego zagadnienia podczas konferencji (22 maja br., Targi Kielce – Centrum Konferencyjne CK1), której celem jest pokazanie możliwości technicznych oraz eksploatacyjnych systemów dynamicznego ważenia i identyfikacji pojazdów przeciążonych, a także wskazanie aspektów prawnych związanych z eliminacją ich z ruchu drogowego.
Na konferencji przewidziane są wystąpienia zarówno specjalistów technicznych zajmujących się systemami ważenia preselekcyjnego, jak również przedstawicieli Inspekcji Transportu Drogowego, która ustawowo realizuje zadania związane z kontrolą pojazdów ciężkich poruszających się po drogach Polski. Dodatkowo zaprezentowane zostaną rozwiązania prawne stosowane poza granicami Polski, pozwalające na automatyczne karanie kierowców naruszających przepisy prawa w zakresie ograniczeń masy całkowitej oraz nacisku na oś pojazdu.
Uczestnictwo w konferencji będzie również okazją do zwiedzenia największych targów drogowych w Polsce. Udział w Konferencji jest bezpłatny. Więcej na temat konferencji tutaj.

(Źródło: Instytut Badawczy Dróg i Mostów)