Cała treść

V Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Dnia 6 maja br. w Brukseli  odbędzie się konferencja z okazji  V Europejskiego Dnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Hasło przewodnie tego wydarzenia to “Pedestrian safety: vulnerable road users in urban areas”. Zorganizowana przez Komisję Europejską Konferencja będzie jednym z elementów Światowego Tygodnia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który odbędzie się w dniach 6-13 maja 2013 roku.
W konferencji udział wezmą eksperci oraz przedstawiciele dużych organizacji bezpieczeństwa drogowego. Tematy poruszane podczas imprezy obejmą takie kwestie jak: problemy i wyzwania związane z poprawą bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarach miejskich, propozycje dobrych praktyk i konkretnych rozwiązań, a także wpływ nowych technologii na wzrost bezpieczeństwa drogowego.
Konferencja zostanie otwarta przez wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej do spraw Transportu, Siim Kallas oraz prelegentów zaproszonych z Parlamentu Europejskiego.
Zwieńczeniem Konferencji będzie udział w  demonstracji ‘’a long short walk’’ zorganizowanej przez FIA (Fédération Internationale de l’Automobile).

(Źródło: Komisja Europejska)