Cała treść

Przekazanie do KE wniosków o współfinansowanie projektów z Funduszu TEN-T

Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zakończyło trwającą od października 2012 r. procedurę naboru wniosków na współfinansowanie projektów stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania w dziedzinie transeuropejskich sieci transportowej z Funduszu TEN-T ogłoszonych przez Komisję Europejską w ramach Programu Rocznego na 2012 r. oraz Programu Wieloletniego na 2012 r.
Pierwszy etap prekwalifikacji polegał na ocenie przez Ministerstwo propozycji przedsięwzięć, m.in. pod kątem spełniania celów konkursów określonych przez Komisję Europejską. W ramach tego etapu resort otrzymał i przeprowadził ocenę 31 propozycji projektów zgłoszonych przez  11 wnioskodawców. W wyniku prekwalifikacji wstępnie zaaprobowano 19 wniosków, jednocześnie wskazując kwestie wymagające wyjaśnienia na dalszym etapie procedury konkursowej.
W drugim etapie naboru wnioskodawcy przekazali do resortu 5 wniosków, z których wszystkie pozytywnie przeszły weryfikację. Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej zatwierdziło i – zgodnie z terminami ustalonymi przez Komisję Europejską dla poszczególnych konkursów – przekazało do KE 4 wnioski aplikacyjne w zakresie Programu Rocznego o łącznej wartości 8,034 mln EUR oraz 1 wniosek aplikacyjny w zakresie Programu Wieloletniego  o łącznej wartości 2,312 mln EUR. Polska w ramach konkursów TEN-T ogłoszonych w 2012 r. ubiega się o dofinansowanie z Funduszu TEN-T w wysokości 5,137 mln EUR.
Do Komisji Europejskiej przekazano następujące wnioski:
Program Roczny:

  • Sieciowe wstępne studium wykonalności rewitalizacji linii kolejowych w Polsce w latach 2014-2020 – wniosek został opracowany przez PKP PLK S.A.,
  • Rozbudowa nabrzeży wraz z pogłębieniem toru wodnego do głębokości 12 m oraz poprawa warunków żeglugi w Porcie Wewnętrznym – wniosek został opracowany przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A.,
  • Studia porealizacyjne rozbudowy i nowa perspektywa rozwoju MPL we Wrocławiu – wniosek został opracowany przez Port Lotniczy we Wrocławiu S.A.,

Program Wieloletni:

  • Wdrożenie systemu ERTMS/ETCS poziom 1 na liniach kolejowych 570 i 64 na odcinku Psary – Kozłów – wniosek został opracowany przez PKP PLK S.A.
  • Ponadto Polska uczestniczy w projekcie pn. Preparatory studies and activities of organizational structures of rail Freight Corridor 5, składanym przez grupę 6 wnioskodawców z: Czech, Słowacji, Austrii, Słowenii, Włoch oraz Polski. Koordynatorem projektu jest PKP PLK S.A.

Polska jest także uczestnikiem w 3 projektach z zakresu autostrad morskich (MoS), składanych  z inicjatywy kilku państw członkowskich UE:

  • Magellano 2012,
  • TRAINMOS 2,
  • Autostrada Morska Świnoujście – Trelleborg.

Zgodnie z harmonogramem wyniki konkursów TEN-T na 2012 r. zostaną ogłoszone przez Komisję Europejską w czerwcu br.

(Źródło: MTBiGM)