Cała treść

Rozpoczyna się realizacja projektu Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w Legnicy

5 kwietnia br. rozstrzygnięte zostało postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji zadania pn.: „Budowa zintegrowanego systemu zarządzania ruchem i transportem publicznym w mieście Legnicy”.
Inżynier Kontraktu, działając w imieniu inwestora i Gminy Legnica, będzie odpowiedzialny za kompleksową realizację zadania od przygotowania ogłoszenia o przetargu wraz ze specyfikacją, aż do jego końcowego odbioru, wdrożenia systemu i rozliczenia finansowego całego projektu.
Całość zadania polega na zaprojektowaniu i budowie systemu, na który składają się:

  • Zintegrowane Centrum obsługujące wszystkie podsystemy,
  • podsystem obszarowej optymalizacji i sterowania ruchem oraz transportem publicznym wraz z wykrywaniem zdarzeń drogowych oraz możliwością analizy pomiarów ruchu,
  • wideomonitoring skrzyżowań objętych systemem,
  • realizacja priorytetu dla transportu publicznego wraz z zarządzaniem oraz obsługa uprzywilejowania pojazdów specjalnych,
  • redundantny system łączności pomiędzy skrzyżowaniami oraz Centrum,
  • podsystem informacji dla kierowców na tablicach zmiennej treści,
  • podsystem dynamicznej informacji przystankowej dla pasażerów transportu publicznego na wybranych przystankach i pojazdach,
  • podsystem wizualizacji zmienności i utrudnień w ruchu za pośrednictwem portalu internetowego,
  • podsystem informacji o pogodzie oraz zanieczyszczeniach powietrza,
  • podsystem wykrywania pojazdów o przekroczonym nacisku na oś oraz monitorowania tablic rejestracyjnych pojazdów poruszających się w zasięgu działania systemu.

Wybór firmy projektowo-wykonawczej nastąpi jeszcze w tym roku, a prace budowlane potrwają do połowy roku 2015. Całkowity koszt inwestycji wynosi 21.281.523,26 zł. Dotacja pozyskana z Unii Europejskiej stanowi do 85 proc. wydatków kwalifikowanych, czyli 18.045.494,27 zł. Pozostałe wydatki zostaną pokryte z budżetu miasta.
System pozwoli na automatyczną analizę oraz regulację ruchu pojazdów w mieście. Detektory ruchu wraz z monitoringiem na 43 strategicznych skrzyżowaniach za pomocą sieci światłowodowych i radiowych informować będą centrum o wszelkich zdarzeniach drogowych. To centrum określać będzie natychmiastowe zastosowanie optymalnych rozwiązań. Bramy nad niektórymi skrzyżowaniami zaopatrzone zostaną w wizualne elektroniczne systemy informacji dla kierowców. Będą również podsystemy realizujące priorytety dla transportu publicznego i pojazdów specjalnych. Na wybranych przystankach autobusowych pojawią się elektroniczne tablice informacyjne dla oczekujących pasażerów. To tylko niektóre z elementów i funkcji, jakie wypełniać będzie system zdecydowanie podnoszący bezpieczeństwo oraz płynność ruchu drogowego w naszym mieście.
Legnicki projekt spotkał się z uznaniem Forum Innowacji Transportowych w Krakowie, które wyróżniło go „Nagrodą Innowacyjności w Transporcie 2012”. Pracowali nad nim specjaliści z ratuszowego Wydziału Rozwoju Miasta oraz Zarządu Dróg Miejskich.

(Źródło: Urząd Miasta Legnica)